A A A

Skolēnu vecākus iepazīstinās ar gaidāmajām pārmaiņām mācību saturā un pieejā 

Drukāt
06.03.2019

Trešdien, 2019.gada 13.martā Valmieras 5.vidusskolas 3.stāva zālē uz tikšanos ar Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā”, jeb Skola2030 pārstāvjiem tiek aicināti Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu skolēnu vecāki. Pasākuma sākums plkst. 17.30.

 

Šajā sarunā pastāstīsim vecākiem par galvenajām sagaidāmajām pārmaiņām mācību saturā un pieejā, un diskutēsim par to, kā vecāki var atbalstīt bērnus mācību procesā. Tikšanās laikā, darbnīcās ar Skola2030 ekspertiem būs iespēja diskutēt par pārmaiņām pirmsskolā, vērtēšanā un veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā.

Pārmaiņas mācīšanās pieejā būs veiksmīgas tad, ja šajā procesā iesaistīsies arī vecāki - jautājot, iedziļinoties un līdzdarbojoties - lai izglītības iestādē uzsāktais mācīšanās process turpinātos arī mājās.

Skola2030 mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem, kas ļaus skolēniem attīstīt dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes.

Programma

Laiks

Saturs

 

17.30 – 18.00

Reģistrācija

 

18.00 – 18.05

Atklāšana

Iveta Pāže, Valmieras Izglītības pārvalde, vadītāja p.i.

18.05 – 18.20

Gaidāmās pārmaiņas vispārējās izglītības mācību saturā un pieejā:

  • kas mainīsies skolēnam?
  • kad un kā notiks pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešana?

Zane Oliņa, Skola2030 l Mācību satura ieviešanas vadītāja

18.25 – 20.00

Trīs tematiskās darbnīcas kā atpazīsti aktuālos uzsvarus mācību saturā un pieejā

 

 

(1) Kas mainās pirmsskolā?

(2) Veselība un fiziskās aktivitātes mācību joma.

(3) Kas mainās vērtēšanā?

(1) Arita Lauka, Skola2030 I Pirmsskolas pedagogu profesionālās pilnveides vecākā eksperte, PPII “Maziņš kā jūra” dibinātāja

(2) Inese Bautre, Skola2030 I Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas satura izstrādes vecākā eksperte

(3) Solvita Lazdiņa, Skola2030 I Mācību satura izstrāde, Rīgas Pilsētas sākumskolas direktore

Papildinformācija:
Inese Vilciņa
projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”
inese.vilcina@skola2030.lv
Tālr. +371 26389881