A A A

Atbalsta Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas virzīšanu valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanai 

Drukāt
04.12.2018

2018.gada 29.novembra Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē lemts par atbalstu Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas (VPĢ) virzīšanai valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanai.

 

 

Šāds lēmums pieņemts saistībā ar izmaiņām Vispārējās izglītības likuma un Pārejas noteikumos. Tie paredz, ka pašvaldības, kā padotībā ir ģimnāzijas, līdz 2019. gada 28. februārim Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par ģimnāziju nosaukumu maiņu vai likvidācijas, vai reorganizācijas pabeigšanu līdz 2021. gada 31. augustam, nodrošinot izglītojamo turpmāku izglītošanos atbilstošā izglītības programmā, kā arī veic visas nepieciešamās darbības, lai izdarītu atbilstošus grozījumus Izglītības iestāžu reģistrā. 

Lai varētu lemt par atbalstu valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanai, bija nepieciešams izvērtēt skolas atbilstību Ministru Kabineta noteiktajiem kritērijiem, piemēram, skolēnu kopējiem sasniegumiem centralizētajos eksāmenos un atbilstošam skolēnu skaitam. Uz valsts ģimnāzijas statusu republikas nozīmes pilsētās var pretendēt izglītības iestāde, kurā 10. līdz 12.klasē mācās ne mazāk kā 180 izglītojamie. VPĢ 10. līdz 12.klasē 2018./2019.mācību gadā ir 286 skolēni, bet 7. līdz 9.klasē – 289 skolēni. Turklāt valsts ģimnāzijas statusu var piešķirt izglītības iestādei, kura īsteno vispārējās vidējās izglītības programmas vai vispārējās vidējās izglītības programmas un daļējas pamatizglītības programmas no 7. līdz 9.klasei.

“Valsts ģimnāzijas statusa piešķiršana Valmieras Pārgaujas ģimnāzijai nodrošinātu Valmierai divas valsts ģimnāzijas no 7. līdz 12.klasei ar padziļinātu izglītības saturu un piedāvājumu. Tāpat Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā pašlaik noslēgumam tuvojas tās ēkas pārbūves darbi, kas sniegs mūsdienīgu mācību vidi, lai varētu īstenot kvalitatīvu, jaunajai izglītības satura koncepcijai atbilstošu darbu. Valsts ģimnāzijas statusa piešķiršana paredz arī obligātu pedagogu tālākizglītības centra un reģionālā metodiskā centra funkciju izpildi. Jaunais statuss ļaus arī piesaistīt papildu finansējumu šo funkciju īstenošanai,” atbalstu VPĢ virzīšanai valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanai skaidro Valmieras Izglītības pārvaldes vadītāja Iveta Pāže. 

Kļūstot par valsts ģimnāziju jāņem vērā arī tas, ka turpmāk būs jārīko atlase, lai iestātos 7.klasē, tiks ņemti vērā 6.klases diagnostiskie darbu un iestājpārbaudījumu rezultāti, savukārt lai iestātos 10.klasē – valsts pārbaudes darbu un iestājpārbaudījumu rezultāti.

Saņemot Valmieras pilsētas pašvaldības domes atbalstu valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanai, VPĢ iesniegs Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) iesniegumu un dokumentus, kas apliecina izglītības iestādes atbilstību kritērijiem, ar lūgumu piešķirt izglītības iestādei valsts ģimnāzijas statusu. Līdz ar to valsts ģimnāzijas statusu Valmieras Pārgaujas ģimnāzijai IZM varētu  piešķirt pēc iesniegto dokumentu izskatīšanas un izvērtēšanas. Jāuzsver, ka statusa piešķiršana nozīmētu to, ka Valmierā turpmāk būs divas valsts ģimnāzijas.