A A A

2018./2019.mācību gadā skolas gaitas Valmierā uzsākuši 4015 izglītojamie  

Drukāt
14.09.2018

Valmieras pilsētas pašvaldības dibinātās vispārējās izglītības iestādes turpina būt pieprasītas un arī šajā mācību gadā tajās vērojams skolēnu skaita pieaugums.

 

Valmieras pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 2018./2019.mācību gadā mācības uzsāka par 37 izglītojamajiem vairāk nekā pērn, kopā – 1605 izglītojamie.

Šajā mācību gadā Valmieras pilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs skolas gaitas uzsākuši 338 pirmklasnieki, savukārt pērn 315 pirmklasnieki.

Visvairāk pirmklasnieku šogad mācās Valmieras Pārgaujas sākumskolā – 107, un Valmieras sākumskolā – 91. Valmieras Viestura vidusskolā zinības apgūst 79, bet Valmieras 5.vidusskolā – 32 pirmklasnieki. Valmieras 2.vidusskolas 1.klasē mazākumtautību izglītības programmā skolā sāka iet 17 skolēni. Savukārt speciālajās izglītības programmās Valmieras  Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra 1.klasē mācās 12 skolēni.

Atgādinām, ka bērniem, kuri kārtējā kalendārajā gadā ir sasnieguši vai sasniegs 7 gadu vecumu, pamatizglītības uzsākšana ir obligāta saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Vadoties pēc veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības, bērns var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu ātrāk vai vienu gadu vēlāk saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta (medicīniskā izziņa 026/u) vai psihologa atzinumu.        

Valmieras pilsētas pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs 2018./2019.gadā mācības sāka 4015 skolēni. Kopā Valmieras pilsētas pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības iestādēs šajā mācību gadā ir 5620 bērni.

Jāpiemin, ka skolēnu skaits mācību gada laikā var mainīties.