A A A

Godināti mācību olimpiāžu laureāti  

Drukāt
16.05.2018

14.maijā Valmieras Viestura vidusskolā norisinājās Valmieras pilsētas 2017./2018.mācību gada olimpiāžu un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumu laureātu un viņu pedagogu apbalvošana. Šogad tie ir 119 skolēni un 59 pedagogi, kuri guvuši augstus rezultātus Vidzemes reģiona, atklātajās, valsts un starptautiska līmeņa olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos.

 

Teicamus rezultātus šajā mācību gadā uzrādījusi Rūta Ozoliņa no Valmieras Valsts ģimnāzijas 12.klases. R.Ozoliņa no 9. līdz 15.aprīlim Florencē (Itālija) piedalījās Eiropas meiteņu matemātikas olimpiādē EGMO un saņēma atzinību. Šīs olimpiādes mērķis ir mazināt nevienlīdzību, kāda veidojas starp zēnu un meiteņu rezultātiem starptautiskajās matemātikas olimpiādēs, kā arī piesaistīt matemātikai kā zinātnei un matemātikas mācīšanai augstākajā līmenī vairāk jaunu un talantīgu sieviešu. Izcilu rezultātu skolniece sasniegusi arī matemātikas olimpiādē, iegūstot otro vietu (skolotāja Ligita Pickaine). Rūta uzaicināta arī Latvijas izlasē, lai dotos uz starptautisko matemātikas olimpiādi, kas notiks no 3. līdz 14.jūlijam Rumānijā. Tāpat skolniece ieguvusi atzinību Latvijas 43.atklātajā fizikas olimpiādē (skolotāja Inese Purmale), kā arī saņēmusi pirmo vietu Vidzemes reģiona ķīmijas olimpiādē.

Īpaši jāizceļ valsts olimpiāžu laureāti. Dalībnieku skaits valsts olimpiādēs ir ierobežots. Pārskatot pilsētu/novadu olimpiāžu laureātu rezultātus, valsts žūrija uzaicina labākos, kas jau vērtējams kā augstvērtīgs sasniegums.

Vācu valodas olimpiādē 11.klases skolnieks Roberts Kārkliņš no Valmieras Valsts ģimnāzijas ieguva otro vietu (skolotāja Anita Lutere).

Valmieras Viestura vidusskolas 12.klases skolniece Sindija Puriņa ieguvusi otro vietu vēstures olimpiādē (skolotāja Anna Gammeršmidte).

Ieva Bērziņa no Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 12.klases ieguvusi otro vietu latviešu valodas un literatūras olimpiādē (skolotāja Aija Ignate).

Valmieras Valsts ģimnāzijas 10.klases skolnieks Gvido Vintergollers ieguvis atzinību ķīmijas olimpiādē (skolotāja Anda Deksne), bet Mairis Bērziņš no Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 10.klasē ķīmijas olimpiādē ieguvis otro vietu (skolotāja Eva Pētersone). M.Bērziņš piedalījās arī Eiropas Savienības dabaszinātņu olimpiādē un tika atzīts par otrās kārtas laureātu (skolotāja Eva Pētersone).

Angļu valodas olimpiādē trešo vietu ieguvis Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 12.klases skolnieks Uldis Rihards Radziņš (skolotāja Ilze Dukure). Savukārt atzinību saņēma 11.klases skolnieks Imants Kreičmanis no Valmieras Valsts ģimnāzijas (skolotāja Rita Skara-Mincāne).

Pirmo vietu filozofijas olimpiādē ieguva Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 11.klases skolniece Kitija Pekaine. Atzinību filozofijas olimpiādē ieguvusi Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 11.klases skolniece Sendija Ieva Kurzemniece. Skolotāja abām filozofijas olimpiādes laureātēm ir Evija Kārkliņa.

Atzinību bioloģijas olimpiādē ieguva Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 12.klases skolniece Sindija Kezika (Guna Taube).

Krievu valodas olimpiādē (svešvaloda B grupa) atzinību ieguvis Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 10.klases skolnieks Aleksandrs Alans Kalniņš (skolotāja Agita Ziņģīte).

Valmieras Valsts ģimnāzijas 10. klases skolniece Annija Karitone (skolotāja Ligita Pickaine) un 12.klases skolniece Diāna Zariņa (skolotāja Zinta Skrastiņa) saņēmušas atzinību matemātikas olimpiādē.

Informātikas (programmēšanas) olimpiādē Valmieras sākumskolas 6.klases skolnieks Raivis Atteka (skolotājs Ivars Atteka) un 11.klases skolnieks Adrians Netlis (skolotāja Inta Grabe) ieguvuši atzinību.

Tāpat Valmieras skolēni ir bijuši aktīvi, izrādījuši iniciatīvu un pārbaudījuši savas zināšanas, piedaloties valsts atklātajās olimpiādēs, kā arī Vidzemes reģiona olimpiādēs, turklāt tajās uzrādījuši arī labus rezultātus.

Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības mērķi ir sekmēt skolēnu zinātniskās pasaules uzskata un darbības attīstību, ievirzīt skolēnus akadēmiskajām studijām augstskolā un darbībai zinātnē, kā arī palīdzēt profesijas izvēlē. Latvijas 42.skolēnu zinātnisko darbu konferencē vēstures un kultūrvēstures mantojuma sekcijā trešo pakāpi ieguva 11.klases skolnieks Noels Āboltiņš no Valmieras Valsts ģimnāzijas, pētot Padomju represijās pārdzīvoto no 1947. līdz 1963.gadam (skolotāja Ineta Amoliņa).

Skolēni un viņu pedagogi, kuri ieguvuši godalgotas vietas vai atzinības Baltijas, Latvijas vai Vidzemes reģiona mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs vai skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, kā arī kuri piedalījušies pasaules mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, atbilstoši Valmieras pilsētas pašvaldības nolikuma “Par Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumiem” pašvaldības 26.04.2018. domes lēmumam Nr.170 “Par apbalvojuma noteikšanu izglītojamajiem par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos” un lēmumam Nr.171 “Par apbalvojuma noteikšanu pedagoģiskajiem darbiniekiem, kuru izglītojamajiem ir sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos” saņēma arī naudas balvas.

Pirms skolēnu un pedagogu svinīgās apbalvošanas laureātiem bija iespēja noskatīties Valmieras Viestura vidusskolas teātra klases izrādi “Bille”. Apbalvošanas pasākumu vadīja Valmieras 5.vidusskolas skolnieki Gustavs Māziņš un Edgars Bērziņš.  Pasākumu kuplināja Valmieras Viestura vidusskolas audzēkņu Tīnas Enias Gobas un Aleksandra Alekša Tuņķeļa muzikālie priekšnesumi.

FOTO