Delegācija no Valmieras gūst pieredzi Ziemeļvalstīs

24.11.2017

No 8.līdz 16.novembrim Valmieras Izglītības pārvaldes vadītāja Iveta Pāže, vadītājas vietniece Velga Mālkalne, speciāliste izglītības jautājumos Inga Rokpelne, Valmieras Valsts ģimnāzijas direktors Artūrs Skrastiņš, Valmieras Viestura vidusskolas direktors Uldis Jansons un biedrības “Valmieras Attīstības aģentūra” vadītāja Ilze Eglāja apmeklēja Hoje – Taastrup (Dānija) un Kuopio (Somija) pilsētas. Vizīte notika Nordic-Baltic Mobility programmas projekta “Pieredzes apmaiņa par izglītības administrēšanu vietējā mērogā: labās prakses piemēri izglītības jomas pārmaiņu apstākļos” ietvaros.

 

Brauciena mērķis bija gūt priekšstatu par izglītības pārvaldību reģiona attīstības kontekstā projekta sadarbības partneru valstīs un iepazīties ar labās prakses piemēriem inovāciju ieviešanā izglītībā. Tāpat tika iepazīta partneru pieeja problēmu risināšanā izglītības sistēmā, kā arī veicinātas turpmākās sadarbības iespējas.

Vizītes laikā delegācijas pārstāvji no Valmieras tika iepazīstināti ar projekta partneru pašvaldību darbu izglītības jomā, notika tikšanās ar speciālistiem, iepazīstoties ar izglītības sistēmu Somijā un Dānijā un tādējādi paplašinot redzesloku un dodot stimulu jaunu ideju realizēšanai. Pieredzes apmaiņas brauciena laikā norisinājās diskusijas, lai apspriestu nacionālās izglītības sistēmas vietējās īpatnības, iesaistīto struktūrvienību lomu un pienākumus, sadarbību ar reģiona dažādu izglītības posmu izglītības iestāžu speciālistiem. Pieredze gūta par skolotāju profesionālo pilnveidi, pedagoģiskā personāla un skolu direktoru novērtēšanu un motivēšanu, izglītības kvalitātes novērtēšanu, sadarbības īstenošanu, inovāciju ieviešanu pedagoģiskajā procesā, mācību procesa organizēšanu skolēniem ar speciālām vajadzībām, karjeras izglītību, mācību vides izveidi un nozīmi mācību procesa organizācijā un skolēnu sasniegumu dinamikā. Ieskats gūts arī par sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem un sabiedrības iesaisti.


Dalība projektā palīdz speciālistiem izvērtēt iespējas izglītības procesa pārstrukturēšanai esošajā sistēmā, tāpat tika rastas vairākas idejas mācību satura un mācīšanas pieeju ieviešanai. Vizīte raisīja pārdomas par izglītības procesu pilnveidošanu, piemēram, kopīgu stundu plānošanu, sadarbojoties dažādu mācību priekšmetu skolotājiem, vecāku iesaistīšanu mācību procesā un karjeras prasmju pārvaldību skolās, piemēram, sadarbībā ar uzņēmējiem veidojot skolēnu portfolio. Rastas idejas arī jauniešu centra attīstībai. Høje Taastrup pilsētā Dānijā bija iespēja uzzināt par darba sistēmu ar riska grupas jauniešiem, kā nepazaudēt viņus tālākās izglītības ieguvē un darba tirgū.

Projekta dalībnieki atzīst, ka ļoti vērtīgi un interesanti bija iepazīties ar Somijā izveidoto e-platformu, kur iespējams plānot skolas stundu sarakstu un organizēt izglītības procesu, kā arī ar pieeju eksāmenu organizēšanai digitālā formātā. Vērtīga bija arī iespēja iepazīt jaunuzceltu sākumskolu Kuopio Somijā, kurā tiek īstenotas jaunās pedagoģiskās idejas, ieviesta jauna pieeja mācīšanas un mācīšanās procesa organizācijai, izveidota mūsdienīga mācību vide.

“Mūsu mērķis ir uzlabot izglītības pakalpojumu kvalitāti Valmierā, attīstīt un veicināt sadarbību starp izglītības iestādēm, pašvaldību un uzņēmējiem. Pieredzes brauciena laikā secinājām, ka mums ir līdzīga pieeja ar Ziemeļvalstīm izglītības programmu jauninājumu ieviešanā un inovācijām. Varam mācīties no partneriem Dānijā un Somijā, nodrošinot skolēnu kvalitatīvu izglītību, personalizētas mācīšanās pieejas pilnveidi un veicinot skolēnu motivāciju mācīties. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma sniedza iespēju iepazīties ar projekta partnervalstu izglītības darbinieku pieredzi un apspriest kopīgos izaicinājumus, salīdzināt risinājumus un atrast inovatīvas idejas vai pat nelielas, bet nozīmīgas iespējas uzlabojumiem,” norāda Valmieras Izglītības pārvaldes vadītāja Iveta Pāže.

Jāpiemin, ka 11.novembrī delegācija no Valmieras apmeklēja arī Latvijas Republikas vēstniecību Kopenhāgenā (Dānija), lai tiktos ar Latvijas Republikas vēstnieku Kasparu Ozoliņu un latviešiem, kuri dzīvo Dānijā, kā arī līdzdarbojās bērnu sestdienas skolas aktivitātēs, kopīgi atzīmējot Lāčplēša dienu.