A A A

Animācijas nometnē izzina Latvijas karoga stāstu 

Drukāt
03.07.2017

No 3. līdz 7.jūlijam Valmieras Mākslas vidusskolā (VMV) norisinās animācijas nometne, kuras laikā desmit VMV audzēkņi veido materiālus animācijas filmai. Tā stāstīs par pirmo nacionālo karogu un Latvijas valsts karoga vēsturisko attīstību.

 

 

Nometnes mērķis ir iepazīstināt audzēkņus ar multiplikācijas tapšanu, dodot iespēju izzināt dažādus profesionālus paņēmienus, izmēģināt animācijas radīšanai paredzētos gaismas galdus, datorprogrammas. Tas ir arī veids, kā jauniešiem saistošā veidā stāstīt par Latvijas vēsturi un nozīmīgiem notikumiem Valmierā valsts dzimšanas laikā.

Dalībnieki profesionālas animatores, animācijas skolotājas Rīgas tehniskās jaunrades namā "Annas 2" un bērnu un jauniešu animācijas festivāla “DEBESSmANNA” organizētājas Ilzes Ruskas vadībā rada zīmējumus materiālam par Latvijas valsts nacionālā karoga vēsturisko attīstību. Stāstu veidos pēc dramaturģes, Valmieras Drāmas teātra direktores Evitas Ašeradenas radītā animācijas filmas scenārija.

Nometnes tematika ir atbilstoša Latvijas valsts simtgades svinībām. Īpaši izcelti tie notikumi, kas saistās ar Latvijas valstiskuma veidošanos, izzinot katras pilsētas un tās iedzīvotāju lomu brīvas un neatkarīgas valsts dibināšanā, nacionālo simbolu tapšanā.

Nozīmīgi notikumi norisinājušies arī Valmierā. 1916.gada otrajā pusē pēc pedagoga Jāņa Lapiņa (1885-1941) zīmētā meta Valmieras bērnu patversmes skolotāja Marianna Straumane uzšuva sarkanbaltsarkanu karogu. Valmierā darinātais karogs (sarkanbaltsarkans ar saulīti) bija pirmais zināmais latviešu nacionālais karogs, kas ir saglabājies līdz mūsdienām un aplūkojams Cēsu Vēstures un mākslas muzejā.

Valmierā sarkanbaltsarkanais karogs pirmo reizi tika pacelts 1917.gada martā virs vietējās latviešu biedrības nama Vidzemes Zemes sapulces laikā. Jānis Lapiņš vēlāk rakstīja, ka bijis priecīgi pārsteigts, ka "1.maijā 1917.gadā Valmieras pilsoņu nami greznojās ar nacionālajiem karogiem: daudzi no viņiem bija ar dzeltenu sauli".

1918.gada 18.novembrī pirmo reizi Valmierā nacionālais karogs tika pacelts kā valsts karogs un pirmoreiz atskanēja jaunās valsts himna “Dievs, svētī Latviju”. Ieceri izdevās realizēt Dr. Georga Apinim ar domubiedriem, izprasot vācu okupācijas iestāžu atļauju Vecpuišu parka paviljona zālē noturēt Valmieras sporta biedrības pilnsapulci. G.Apiņa domubiedri slepus bija izgatavojuši sarkanbaltsarkano karogu un pavairojuši “Dievs, svētī Latviju” tekstu. Tikšanās laikā G.Apinis klātesošajiem paziņoja 18.novembra vēsturisko nozīmi, savukārt dalībnieki svinīgi apsolīja atbalstīt jauno valsti un tās Pagaidu valdību, kuras priekšgalā bija Kārlis Ulmanis.

Animācijas filmas “Latvijas karoga stāsts” scenārija izstrādei un materiālu iegādei atbalstu sniedza Valsts Kultūrkapitāla fonds. Nometnes norisi finansē Valmieras pilsētas pašvaldība, to organizē Valmieras Mākslas vidusskola. 

FOTOGALERIJA