A A A

Bērnudārzā šKrācītes" spēlē teātri 

Drukāt
21.05.2013

Jau trešo gadu pirmsskolas izglītības iestādē šKrācītes" īpašu uzmanību velta teātra mākslai. Teātris bērnam palīdz izkopt empātijas spējas, attīsta runas prasmes, bagātina valodu un iemāca klausīties.

Ar folkloru un literārajiem darbiem bērni tiek iepazīstināti visās pirmsskolas izglītības iestādēs, taču šKrācītēs" tas notiek pastiprināti - gan latviešu valodas nodarbībās, gan gatavojoties dažādajiem bērnudārza pasākumiem.
 

Lai rastu iespējas biežāk uzstāties publiski, jau par tradīciju ir kļuvusi bērnudārzu jubilāru sveikšana. Katra grupiņa ar individuāli izvēlētu izrādi sveic gaviļniekus. Tādā veidā šogad iestudētas ļoti skaistas izrādes: šCiemos pie Saulītes", šEzīša katliņš", šKā Rūķis gaidīja dzimšanas dienu", šPazudusī torte", šEža brīnumnūjiņa", šEzīša Pukšķīša dāvana" u.c.

špaši skaista un atraktīva bija skolotāju Ingas šerņavskas un Ilzes Vanaģeles - Abulas iestudētā izrāde "Slavenais pīlēns Tims" aprīļa mēneša jubilāriem. Skolotājas bija padomājušas par dekorācijām, kā arī sagādājušas košus tērpus ne tikai sev, bet arī bērniem, lai tie šajā dienā sajustos īpaši.

Bērnudārzā visos pasākumos - Miķeļos, Mārtiņos, Ziemassvētkos, vecvecāku pēcpusdienās, māmiņu dienā, putnu dienā, teātra dienās u.c. pasākumos tiek uzvestas īsākas un garākas izrādītes vai skečiņi. Katrā reizē skolotājas kļūst par režisoriem, lai katru pasaku vai literāro darbu piemērotu atbilstošam bērnu vecumam.

Skolotājas ir novērojušas, ka bērni kļūst drošāki un atraisītāki. Jo vairāk izrādes izspēlētas, jo vairāk pilnveidojas bērnu prasmes teātra mākslā.

Šajā mācību gadā tika izmantots jauns paņēmiens, kas sevi ir attaisnojis - vienas izrādes tapšanā iesaistīt divu dažādu vecuma grupu bērnus. Tas deva iespēju arī mazākajiem bērniem piedalīties sarežģītākās izrādēs, veicināja dažādu vecumu bērnu sadarbošanās iemaņas un kolēģu savstarpējo sadarbību.

Teātra kultūras saglabāšana, veicināšana un attīstīšana prasa skolotāju papildu darbu ikdienā, taču šāda novirziena izkopšana bērniem ir lietderīga turpmākajiem izglītības posmiem.

Informāciju sagatavoja:
pirmsskolas izglītības skolotāja Ilze Gutāne