A A A

Novembris 2020

Datums

Norise

Vieta

Līdz 5.12. Andra Vārpas tēlniecības darbu un zīmējumu izstāde Valmieras muzejā
Līdz 5.12. Ievas Kampes-Krumholces gleznu izstāde Valmieras muzejā
7.11. Tautas deju ansambļa “Gauja” koncerts Valmieras Kultūras centrā
7.-14.11. Valmieras Restorānu nedēļa  
11.11. Lāčplēša dienas gājiens No Valmieras rātslaukuma līdz pilsētas kapiem
27., 28.11. Starptautiskā konference “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VI” Valmieras muzejā
28.11. Kora “Skan” 20 gadu jubilejas koncerts Valmieras Kultūras centrā