A A A

Valsts pārbaudes darbi 2018./2019.m.g.

Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1510 "Valsts pārbaudījumu norises kārtība"

Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumi Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību"

Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumi Nr.112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem"