A A A

Valsts pārbaudes darbi 2019./2020.m.g.


Ministru kabineta 2019. gada 30. aprīļa noteikumi Nr.183 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā" (436.32 KB)

Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1510 "Valsts pārbaudījumu norises kārtība"

Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumi Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību"

Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumi Nr.112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem"