A A A

Mācību priekšmetu olimpiādes

Mācību priekšmetu olimpiādes un skolēnu ZPD konference 2020./2021.mācību gadā

Olimpiāde

Klase

 

Datums

 

Norises kārtība

Olimpiādes norise valstī (3.posms)

Rezultāti

Latviešu valoda (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu)

7.- 8.

 

16.10.2020.

Norises kārtība (226.08 KB)
Nolikums (188.64 KB)
20.11.2020.-I kārta
08.01.2021.-II kārta

Rezultāti (13.79 KB)

Angļu valoda

10.-12.

 

28.10.2020.

Norises kārtība (371.64 KB)
04.12.2020.-I kārta
05.02.2021.-II kārta

 

Vācu valoda

10.-12.

 

12.11.2020.

Norises kārtība (218.91 KB)
09.01.2021.-I kārta
19.02.2021..-II kārta

 

Bioloģija

9.-12.

 

26.11.2020.

Norises kārtība (500.54 KB)

20.-22.01.2021.

 

Vēsture

9.,
10.-12.

 

10.12.2020.

Norises kārtība (756.72 KB)

9.kl. 16.02.2021.
10.-12.kl. 15.02.2021.

 

Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiāde Jaunieši līdz 17 gadu vecumam 15.12.2020. Norises kārtība 30.01.2021.  

Filozofija

11.-12.

 

17.12.2020.

Norises kārtība (426.33 KB)

03.02.2021.

 

Latviešu valoda un literatūra

8.-9.

 

04.01.2021.

Norises kārtība (545.87 KB)

26.03.2021.

 

Atklātā inženierzinātņu olimpiāde 9. 11.01.2021.-06.02.2021. Norises kārtība (542.90 KB) 2.posms - 06.02.2021.  

Informātika (programmēšana)

 

8.-12.

 

12.01.2021.

Norises kārtība (494.38 KB)

24.-26.02.2021.

 

Fizika

9.-12.

 

15.01.2021.

Norises kārtība (569.74 KB)

29., 30.03.2021.

 

Latviešu valoda

11.-12.

 

18.01.2021.

Norises kārtība

06.03.2021.

 

Ekonomika

10.-12.

 

26.01.2021.

Norises kārtība (411.24 KB)

09.03.2021.

 

Matemātika

9.-12.

 

29.01.2021.

Norises kārtība (549.55 KB)

11., 12.03.2021.

 

Ķīmija

9.-12.

 

02.02.2021.

Norises kārtība (523.79 KB)

06.-08.04.2021.

 

Ģeogrāfija

10.-12.

 

09.02.2021.

Norises kārtība (510.65 KB)

15., 16.04.2021.

 

Mūzika 5.-12. 10.03.2021.

Norises kārtība

27., 28.03.2021.  

 

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konference ViA

9.-12.

05.03.2021.

Norises kārtība (256.70 KB)

31.03.2021.

 

Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumi Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi"

Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtību Valmieras pilsētas pašvaldībā (2.25 MB)

RĪKOJUMS par 2020./2021. mācību gada mācību priekšmetu olimpiāžu rīcības komisiju izveidošanu un apstiprināšanu (23.09.2020.) (283.08 KB)