A A A

Mācību priekšmetu olimpiādes

Mācību priekšmetu olimpiādes un skolēnu ZPD konference 2019./2020.mācību gadā

Olimpiāde

Klase

Datums

 

Norises kārtība

Olimpiādes norise valstī (3.posms)

 

Rezultāti

Latviešu valoda (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu)

7.- 8.

18.10. 2019.

 

Norises kārtība (427.77 KB)

Nolikums 2.posms (17.95 KB)

21.11. 2019.-I kārta

09.01. 2020.-II kārta

Rezultāti (14.36 KB)

Angļu valoda

10.-12.

29.10.2019.

 

Norises kārtība (194.43 KB)

II kārtas norises kārtība (44.50 KB)

06.12. 2020.-I kārta

07.02. 2020.-II kārta

Rezultāti (18.94 KB)

Vācu valoda

10.-12.

14.11.2019.

 

Norises kārtība (181.44 KB)

II kārtas norises kārtība (44.00 KB)

11.01. 2020.-I kārta

21.02. 2020.-II kārta

 

Krievu valoda (svešvaloda)

10.-12.

26.11.2019.

 

Norises kārtība (186.10 KB)

II kārtas norises kārtība (43.50 KB)

04.03. 2020.

 

Bioloģija

9.-12.

28.11.2019.

 

Norises kārtība (426.87 KB)

23.-25.01. 2020.

 

Vēsture

9.,

10.-12.

 

13.12.2019.

 

Norises kārtība (586.44 KB)

9.kl. 19.02. 2020.

10.-12.kl. 18.02. 2020.

 

Filozofija

11.-12.

 

08.01.2020.

 

Norises kārtība (162.21 KB)

11.02. 2020.

 

Latviešu valoda un literatūra

8.-9.

13.01.2020.

 

Norises kārtība (427.77 KB)

27.03. 2020.

 

Informātika (programmēšana)

8.-12.

 

14.01.2020.

 

Norises kārtība (311.38 KB)

26.-28.02. 2020.

 

Fizika

9.-12.

17.01.2020.

 

Norises kārtība (397.30 KB)

31.03.-01.04. 2020.

 

Latviešu valoda

11.-12.

27.01.2020.

 

Norises kārtība (172.84 KB)

06.03. 2020.

 

Ekonomika

10.-12.

29.01. 2020.

 

Norises kārtība (431.40 KB)

10.03. 2020.

 

Matemātika

9.-12.

31.01.2020.

 

Norises kārtība (397.31 KB)

12.-13.03. 2020.

 

Ķīmija

9.-12.

 

04.02. 2020.

 

Norises kārtība (483.23 KB)

07.-09.04. 2020.

 

Ģeogrāfija

10.-12.

13.02. 2020.

 

Norises kārtība (392.53 KB)

15.-16.04. 2020.

 

Ģeogrāfija

8.

 

Marts

Norises kārtība (392.53 KB)

 

 

 

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konference ViA

9.-12.

28. 02. 2020.

Norises kārtība (325.96 KB)

03.-04. 2020.

 

Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumi Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi"

Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšans kārtību Valmieras pilsētas pašvaldībā (2.25 MB)

RĪKOJUMS par 2019./2020. mācību gada mācību priekšmetu olimpiāžu rīcības komisiju izveidošanu un apstiprināšanu (531.72 KB)