A A A

Mācību priekšmetu olimpiādes

Mācību priekšmetu olimpiādes un skolēnu ZPD konferences 2018./2019. m.g.

Mācību priekšmets

Klase

 

2.posms

Valmieras pilsētā un novados norises laiks

 3.posms

 valsts olimpiādes norises laiki

 Nolikums

 

Norises kārtība novadu apvienībā

 

 

Rezultāti

2.- 4. klašu olimpiādes 

(Valmieras pilsētas un starpnovadu)

2.- 4.

 

 

Nolikums

Norises kārtība

 

5.atklātā Inženierzinātņu olimpiāde

9.

 

Tiešsaistē tests

15.01.-28.01.

16.02.

Nolikums

Norises kārtība

 

Latviešu valodas olimpiāde  3.-4. 03.04.   Nolikums Norises kārtība (19.40 KB) REZULTĀTI (24.44 KB)
Matemātikas olimpiāde 3.-4. 15.02.   Nolikums Norises kārtība (19.40 KB) REZULTĀTI (27.45 KB)

Angļu valoda

10. - 12.

 

30.10.

07.12. – I kārta

08.02. – II kārta

Nolikums

Norises kārtība

REZULTĀTI(311.64 KB)

Latviešu valoda

(mazākumtautību izglītības programmu)

7.– 8.

 

19.10.

22.11. – I kārta

10.01. – II kārta

Nolikums

Norises kārtība

REZULTĀTI (14.44 KB)

Angļu valoda 

(Valmieras pilsētas un starpnovadu)

6. un 8.

 

18.02.

 

Nolikums

Norises kārtība (36.50 KB)

6.klases REZULTĀTI (15.32 KB)

  8.klases REZULTĀTI (15.42 KB)

Bioloģija

9. – 12.

Tiešsaistē

29.11.

23.-25.01.

Nolikums

Norises kārtība

REZULTĀTI(172.95 KB)

Eiropas savienības dabaszinātņu olimpiāde (EUSO)

izglītojamie

līdz 17 gadu

vecumam

 

Tiešsaistē

04.02.

 

Nolikums

Norises kārtība

 

Ekonomika

10.–12.

Tiešsaistē

30.01.

05.03.

Nolikums

Norises kārtība

REZULTĀTI (11.32 KB)

Uzaicināti uz valsts olimpiādi (262.76 KB)

Filozofija

 

11. - 12.

 

09.01.

13.02.

Nolikums

Norises kārtība

Rezultāti (324.68 KB)

Fizika

 

9.–12.

 

Tiešsaistē

18.01.

04.-05.04.

Nolikums

Norises kārtība

Rezultāti 9.klase (10.06 KB)

Rezultāti 10.klase (10.03 KB)

Rezultāti 11.klase (11.16 KB)

Rezultāti 12.klase (10.07 KB)

Ģeogrāfija

 

10.–12.

 

Tiešsaistē

20.02.

 

10.-11.04.

Nolikums

 Norises kārtība

Rezultāti (28.98 KB)

Ģeogrāfija 

 

8.

 

07.03.

-

Nolikums

Norises kārtība (15.57 KB)

Rezultāti (77.00 KB)

Informātika (programmēšana)

 Jaunākajā klašu grupā (8.-10.kl.) drīkst piedalīties arī jaunāki izglītojamie par astoto klasi

8.–12.

 

Tiešsaistē

15.01.

28.-28.02.

Nolikums

Norises kārtība (18.94 KB)

Rezultāti (11.94 KB)

Krievu valoda (svešvaloda)

10.- 12.

14.02.

-

Nolikums

Norises kārtība (585.77 KB)

A grupas REZULTĀTI
B grupas REZULTĀTI (34.50 KB) (32.50 KB)

Krievu valoda (svešvaloda) 

 

9.

 

28.02.

-

Nolikums

Norises kārtība (35.50 KB)

A grupas REZULTĀTI (14.34 KB)
B grupas REZULTĀTI (12.32 KB)

Ķīmija 

9.–12.

 

Tiešsaistē

05.02.

26.-28.03.

Nolikums

Norises kārtība

REZULTĀTI (12.44 KB)

Latviešu valoda un literatūra

8. un 9.

14.01.

22.03.

Nolikums

Norises kārtība

REZULTĀTI (454.13 KB)

Latviešu valoda un literatūra

11. un 12.

 

Tiešsaistē

28.01.

01.03.

Nolikums

Norises kārtība

REZULTĀTI (13.00 KB)

Uzaicināti uz valsts olimpiādi (267.17 KB)

Latviešu valoda un literatūra

 

6. un 7.

 

08.04.

-

Nolikums

Norises kārtība (16.63 KB)

REZULTĀTI (6. kl.) (20.64 KB)

REZULTĀTI (7. kl.) (20.63 KB)

Latvijas 43. atklātā ģeogrāfijas olimpiāde

8.-12.

 

-

 

Nolikums

 

 

Latvijas 44. atklātā fizikas olimpiāde

9. – 12.

 

-

Tiks precizēts

Nolikums

 

 

Latvijas 46. atklātā matemātikas olimpiāde

5.-12.

 

-

28.04.

Nolikums

 

 

Latvijas 47. atklātā astronomijas olimpiāde

8. – 12.

 

-

 

Tiks precizēts

Nolikums

 

 

Latvijas atklātā ķīmijas olimpiāde

8. - 12.

 

-

 

Tiks precizēts

Nolikums

 

Rezultāti

Latvijas vēsture

 

7.

 

18.03.

-

Nolikums

Norises kārtība (15.64 KB)

Rezultāti (217.29 KB)

Matemātika

9.–12.

 

01.02.

06.-07.03.

Nolikums

Norises kārtība (22.97 KB)

 

2.posma REZULTĀTI (562.67 KB)

Uzaicināto dalībnieku saraksts (50.11 KB)

 

Matemātika (uzd. izstrādā NMS )

5. - 8.

 

15.02.

-

Nolikums

Norises kārtība (23.22 KB)

Rezultāti (33.16 KB)

Mājsaimniecība

8.- 9.

10.-12.

 

 

Nolikums

Norises kārtība

 

Mājturība un tehnoloģijas zēniem

 

6. - 7.

 

19.03.

-

Nolikums

Norises kārtība (53.50 KB)

Rezultāti 6.klasēm (14.59 KB)

Rezultāti 7.klasēm (14.30 KB)

Mājturība un tehnoloģijas (meitenes, zēni): koka un metāla tehnoloģijas, tekstila tehnoloģijas

6. – 9.

 

06.02.

-

Nolikums

Norises kārtība (21.43 KB)

Rezultāti 8.klasēm (14.75 KB)

Rezultāti 9.klasēm (14.74 KB)

Mūzika

6.-12.

 

21.02.

22.03/23.03.

Nolikums

 Norises kārtība (44.50 KB)

 REZULTĀTI (18.32 KB)

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) conference ViA

10. -12.

 

08.03.

12.03.-13.03.

Nolikums

Norises kārtība

 

Vācu valoda

10.–12.

 

15.11.

26.01. – I kārta

22.02. – II kārta

Nolikums

 Norises kārtība

REZULTĀTI(196.74 KB)

Vācu valoda

 (asociācija izstrādā uzd.)

8.

 

25.02.

 

Nolikums

 Norises kārtība

 

Vēsture

9.

Tiešsaistē

11.01.

25.03.

Nolikums

Norises kārtība

Rezultāti

Vēsture

 10.-12.

 

Tiešsaistē

11.01.

19.02.

Nolikums

 Norises kārtība

Rezultāti (299.18 KB)

Vidzemes reģiona 3. klašu olimpiāde: Matemātika,  Latviešu valoda

3.

 

-

17.04.

Latviešu valodas nolikums (330.43 KB)

Matemātikas nolikums (328.40 KB)

 

Rezultāti (25.60 KB)

Vidzemes reģiona atklātā politikas un tiesību olimpiāde 

(sadarbībā ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāti)

11. - 12.

 

 

Nolikums

 

 

Vidzemes reģiona Ģeogrāfijas olimpiāde

8.

 

-

16.04./17.04.

Nolikums

 

 

Vidzemes reģiona tehniskās grafikas olimpiāde

8. - 12.

 

 

18.04.

Nolikums (5.00 MB)

 

Pamatskolas rezultāti (109.84 KB)

Vidusskolas rezultāti (134.10 KB)

 

 Valmieras pilsētas pašvaldības Rīkojumu par Rīcības komisijas izveidošanu (679.28 KB)

Valmieras pilsētas un starpnovadu mācību priekšmetu olimpiāžu kalendārs 2018./2019.m.g. (67.79 KB)

VISC 2018.gada 15.augusta rīkojums Nr.25.1.-04/33 "Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2018./2019.mācību gadā" (186.82 KB)

Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumi Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi"