A A A

Mācību priekšmetu olimpiādes

Mācību priekšmetu olimpiādes un skolēnu ZPD konference 2019./2020.mācību gadā

Olimpiāde

Klase

 

Datums

 

Norises kārtība

Olimpiādes norise valstī (3.posms)

Rezultāti

Latviešu valoda (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu)

7.- 8.

 

18.10. 2019.

 

Norises kārtība (427.77 KB)
Nolikums 2.posms (17.95 KB)
21.11. 2019.-I kārta
09.01. 2020.-II kārta

Rezultāti (14.36 KB)

Angļu valoda

10.-12.

 

29.10.2019.

 

06.12. 2020.-I kārta
07.02. 2020.-II kārta

Rezultāti (18.94 KB)

Vācu valoda

10.-12.

 

14.11.2019.

 

Norises kārtība (181.44 KB)
11.01. 2020.-I kārta
21.02. 2020.-II kārta

Rezultāti (15.11 KB)

Krievu valoda (svešvaloda)

9.-12.

26.11.2019.

 

Norises kārtība (186.10 KB)

04.03. 2020.

 

Bioloģija

9.-12.

 

28.11.2019.

 

Norises kārtība (426.87 KB)

23.-25.01. 2020.

Rezultāti (34.56 KB)

Vēsture

9.
10.-12.

 

13.12.2019.

 

Norises kārtība (586.44 KB)

9.kl. 19.02. 2020.
10.-12.kl. 18.02. 2020.

Rezultāti (31.44 KB)

Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiāde Jaunieši līdz 17 gadu vecumam 16.12.2019. Norises kārtība (126.04 KB) 02.02.2020. Rezultāti (21.90 KB)

Filozofija

11.-12.

 

08.01.2020.

 

Norises kārtība (162.21 KB)

11.02. 2020.

Rezultāti (13.69 KB)

Latviešu valoda un literatūra

8.-9.

 

13.01.2020.

 

Norises kārtība (427.77 KB)

2.posma norises kārtība (44.00 KB)

27.03. 2020.

Rezultāti (24.87 KB)

Informātika (programmēšana)

 

8.-12.

 

 

14.01.2020.

 

Norises kārtība (311.38 KB)

26.-28.02. 2020.

 

Fizika

9.-12.

 

17.01.2020.

 

Norises kārtība (397.30 KB)

31.03.-01.04. 2020.

 

Latviešu valoda

11.-12.

 

27.01.2020.

 

Norises kārtība (172.84 KB)

06.03. 2020.

 

Ekonomika

10.-12.

 

29.01. 2020.

 

Norises kārtība (431.40 KB)

10.03. 2020.

 

Matemātika

9.-12.

 

31.01.2020.

 

Norises kārtība (397.31 KB)

2.posma norises kārtība (21.36 KB)

12.-13.03. 2020.

 

 

Ķīmija

9.-12.

 

04.02. 2020.

 

Norises kārtība (483.23 KB)

07.-09.04. 2020.

 

Ģeogrāfija

10.-12.

 

13.02. 2020.

 

Norises kārtība (392.53 KB)

15.-16.04. 2020.

 

Matemātika 5.-8. 14.02.2020.

Norises kārtība (129.53 KB)

2.posma norises kārtība (21.62 KB)

26.04.2020.  
Ģeogrāfija 8. 20.02.2020.

2.posma Norises kārtība (16.67 KB) (16.67 KB)

27.03.2020.  
Vācu valoda 8. 24.02. Norises kārtība (186.55 KB) 23.-27.03.2020.  
Dizaina un tehnoloģiju olimpiāde 10.-12. 28.02. Norises kārtība (293.31 KB) 20.04.2020.  
Dizaina un tehnoloģiju olimpiāde 6.-9. Līdz 05.03.2020. Norises kārtība (280.45 KB) 20.04.2020.  
Angļu valoda 8. 09.03. Norises kārtība    
Mūzika 5.-12. 06.03. Norises kārtība (18.79 KB)    
Latvijas vēsture 7. 30.03. Norises kārtība    
Latviešu valoda un literatūra 6.-7. 06.04. Norises kārtība    

 

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konference ViA

9.-12.

28. 02. 2020.

Norises kārtība (325.96 KB)

03.-04. 2020.

 

Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumi Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi"

Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtību Valmieras pilsētas pašvaldībā (2.25 MB)

RĪKOJUMS par 2019./2020. mācību gada mācību priekšmetu olimpiāžu rīcības komisiju izveidošanu un apstiprināšanu (531.72 KB)