A A A

Mācību priekšmetu olimpiādes

Mācību priekšmetu olimpiādes un skolēnu ZPD konference 2019./2020.mācību gadā

Olimpiāde

Klase

 

Datums

 

Norises kārtība

Olimpiādes norise valstī (3.posms)

Rezultāti

Latviešu valoda (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu)

7.- 8.

 

18.10. 2019.

 

Norises kārtība (427.77 KB)
Nolikums 2.posms (17.95 KB)
21.11. 2019.-I kārta
09.01. 2020.-II kārta

Rezultāti (14.36 KB)

Angļu valoda

10.-12.

 

29.10.2019.

 

06.12. 2020.-I kārta
07.02. 2020.-II kārta

Rezultāti (18.94 KB)

Vācu valoda

10.-12.

 

14.11.2019.

 

Norises kārtība (181.44 KB)
11.01. 2020.-I kārta
21.02. 2020.-II kārta

Rezultāti (15.11 KB)

Krievu valoda (svešvaloda)

9.-12.

26.11.2019.

 

Norises kārtība (186.10 KB)

04.03. 2020.

 

Bioloģija

9.-12.

 

28.11.2019.

 

Norises kārtība (426.87 KB)

23.-25.01. 2020.

Rezultāti (34.56 KB)

Vēsture

9.
10.-12.

 

13.12.2019.

 

Norises kārtība (586.44 KB)

9.kl. 19.02. 2020.
10.-12.kl. 18.02. 2020.

Rezultāti (31.44 KB)

Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiāde Jaunieši līdz 17 gadu vecumam 16.12.2019. Norises kārtība (126.04 KB) 02.02.2020. Rezultāti (21.90 KB)

Filozofija

11.-12.

 

08.01.2020.

 

Norises kārtība (162.21 KB)

11.02. 2020.

Rezultāti (13.69 KB)

Latviešu valoda un literatūra

8.-9.

 

13.01.2020.

 

Norises kārtība (427.77 KB)

2.posma norises kārtība (44.00 KB)

27.03. 2020.

Rezultāti (24.87 KB)

Informātika (programmēšana)

 

8.-12.

 

 

14.01.2020.

 

Norises kārtība (311.38 KB)

26.-28.02. 2020.

Rezultāti (16.03 KB)

Fizika

9.-12.

 

17.01.2020.

 

Norises kārtība (397.30 KB)

31.03.-01.04. 2020.

Rezultāti (24.60 KB)

Latviešu valoda

11.-12.

 

27.01.2020.

 

Norises kārtība (172.84 KB)

06.03. 2020.

Rezultāti (22.11 KB)

Ekonomika

10.-12.

 

29.01. 2020.

 

Norises kārtība (431.40 KB)

10.03. 2020.

Rezultāti (17.46 KB)

Matemātika

9.-12.

 

31.01.2020.

 

Norises kārtība (397.31 KB)

2.posma norises kārtība (21.36 KB)

Pieteikuma veidlapa 3.posmam  (12.54 KB)

VVĢ pieteikums 3.posmam (12.26 KB)

12.-13.03. 2020.

 

Rezultāti (20.56 KB)

2.posma rezultāti (20.63 KB)

Ķīmija

9.-12.

 

04.02. 2020.

 

Norises kārtība (483.23 KB)

07.-09.04. 2020.

Rezultāti (23.95 KB)

Ģeogrāfija

10.-12.

 

13.02. 2020.

 

Norises kārtība (392.53 KB)

15.-16.04. 2020.

Rezultāti (19.23 KB)

Matemātika 5.-8. 14.02.2020.

Norises kārtība (129.53 KB)

2.posma norises kārtība (21.62 KB)

  Rezultāti (27.40 KB)
Ģeogrāfija 8. 20.02.2020.

2.posma Norises kārtība (16.67 KB) (16.67 KB)

3.posma Norises kārtība (109.46 KB)

27.03.2020. Rezultāti (13.67 KB)
Vācu valoda 8. 24.02.

Norises kārtība (186.55 KB)

2.posma Norises kārtība (36.00 KB)

23.-27.03.2020. Rezultāti (13.67 KB)
Dizaina un tehnoloģiju olimpiāde 10.-12. 28.02. Norises kārtība (293.31 KB) 20.04.2020.  
Dizaina un tehnoloģiju olimpiāde 6.-9. Līdz 05.03.2020. Norises kārtība (280.45 KB) 20.04.2020.  
Angļu valoda 8. 09.03. Norises kārtība (32.50 KB)   Rezultāti (21.46 KB)
Mūzika 5.-12. 06.03.

Norises kārtība (18.79 KB)

2.posma norises kārtība (44.50 KB)

  Rezultāti (20.56 KB)
Latvijas vēsture 7. 30.03.

Norises kārtība

2.posma norises kārtība (173.76 KB)

   
Latviešu valoda un literatūra 6.-7. 06.04. Norises kārtība    
Latviešu valoda un matemātika 3.-4.

13.03.

25.03.

Norises kārtība (461.92 KB)    
Dabaszinību olimpiāde 5. - 6. 09.03.2020.

Norises kārtība (173.70 KB)

2.posma norises kārtība (173.70 KB)

  Rezultāti (32.84 KB)
Tehnoloģiju dizains 6.-12. līdz 03.04.2020. Nolikums (314.55 KB) 20.04.2020.  
Dabaszinības, matemātika, tehnoloģijas 4.-5. 24.03.2020. Nolikums (135.31 KB) 15.05.2020.  

 

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konference ViA

9.-12.

28. 02. 2020.

Norises kārtība (325.96 KB)

03.-04. 2020.

 

Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumi Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi"

Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtību Valmieras pilsētas pašvaldībā (2.25 MB)

RĪKOJUMS par 2019./2020. mācību gada mācību priekšmetu olimpiāžu rīcības komisiju izveidošanu un apstiprināšanu (19.02.2020.) (201.76 KB)