A A A

Vispārējā izglītība

Valmieras sākumskola
Direktors: p.i. Diāna Rudzīte
Adrese: Leona Paegles iela 40A, Valmiera, LV - 4201
Tālr.: 6 4224237
Mājaslapa: vss.edu.lv
Īsteno:
 • 11011111 Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) izglītības programmu 
 • 11013111 Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu
 • 11015611 Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) izglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
 • 11015511 Speciālās pamatizglītības 1. posma (1. – 6. klase) programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem

Valmieras sākumskolas attīstības plāns 2017./2018. - 2019./2020.mācību gadam (726.54 KB)

 

Valmieras Pārgaujas sākumskola
Direktors: Viktors Litaunieks
Adrese: Meža iela 12a, Valmiera, LV- 4201
Tālr.: 6 4235490
Mājaslapa: www.vps.edu.lv
Īsteno:
 • 11011111 Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) izglītības programmu 
 • 11011811 Pamatizglītības pirmā posma (1.-4.klase) pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu
 • 11015611 Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem  

Valmieras Pārgaujas sākumskolas attīstības plāns 2018./2019. - 2020./2021.mācību gadam (755.67 KB)

 

Valmieras Valsts ģimnāzija
Direktors: Artūrs Skrastiņš
Adrese: L. Paegles iela 40, Valmiera, LV- 4201
Tālr.: 6 4222459
Mājaslapa: https://vvg.lv
Īsteno:
 • 23011111 Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programmu 
 • 31014011 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmu 
 • 31013011 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu
 • 31012011 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu 
 • 31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu

 

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija
Direktore: Agita Zariņa
Adrese: Zvaigžņu iela 4, Valmiera, LV- 4201
Tālr.: 6 4235793
Mājaslapa: http://vpg.edu.lv/

Īsteno:

 • 23011111 Vispārējās pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programmu
 • 31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu
 • 31013011 Vispārējas vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (matemātika un datorika)
 • 31013011Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (dabaszinības)
 • 31012011 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu 
 • 31014011 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmu

 

Valmieras 5. vidusskola
Direktore: Rudīte Markus
Adrese: Raiņa iela 3, Valmiera, LV-4201
Tālr.: 6 4222443
Mājaslapa: www.v5v.edu.lv

Īsteno:

 • 21011111 Pamatizglītības programmu
 • 31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu
 • 31013011 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu
 • 31014011 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā (policija) virziena programmu
 • 21015611 Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem
 • 31014011 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmu/kultūrizglītību

 

Valmieras 2.vidusskola
Direktors: Andrejs Gluhovs
Adrese: Raiņa iela 11, Valmiera, LV- 4201
Tālr.: 6 4281559
Mājaslapa: http://v2v.edu.lv
Īsteno: 
 • 31011021 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu 
 • 21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programmu 
 • 01011121 Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu

Valmieras 2.vidusskolas attīstības plāns 2018.-2021.gadam (345.42 KB)

struktūrvienība: Valmieras vakara (maiņu) vidusskola
Adrese: Raiņa iela 11, Valmiera, LV- 4201
Tālr.: 6 4207093

Īsteno:
 • 31012012 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu 
 • 31011012 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu 
 • 31011012 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (pieaugušajiem)
 • 23011112 Pamatizglītības otrā posma izglītības programmu (pieaugušajiem)
 • 23011112 Pamatizglītības otrā posma izglītības programmu 
 • 23011812 Pamatizglītības otrā posma pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu 

 

Valmieras Viestura vidusskola
Direktors: Uldis Jansons
Adrese: Viestura aleja 3, Valmiera, LV- 4201
Tālr.: 6 4222436 
E-pasts: vvv@valmiera.edu.lv 

Mājaslapa:http://viesturi.edu.lv/

Īsteno:

 • 21011111 Pamatizglītības (1.–9.klasei) programmu
 • 21015611 Speciālās  pamatizglītības programmu izglītojamiem  ar  mācīšanās  traucējumiem (1.–9.klase)
 • 31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu 
 • 31013011 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (matemātika un datorzinības)
 • 31014011 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētu (teātra māksla) programmu