A A A

Izglītojamo skaits Valmieras pilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs 2016./2017.mācību gadā