A A A

Pakalpojuma sniegšanas termiņš

Pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai 1.klašu rindā vispārējās izglītības iestādē notiek kārtējā kalendārā gada ietvaros no 1.marta līdz 30.aprīlim atbilstoši iestādēs uzņemamo bērnu skaitam rindas kārtībā. Pieņemot lēmumu par vietas piešķiršanu, pārvalde nosūta vecākiem izziņu par vietas piešķiršanu iestādē.

Bērniem, kurus nevar nodrošināt ar vietu vecāku izvēlētajā iestādē līdz kārtējā gada 1.septembrim, pārvalde piedāvā vietu citā iestādē, kurā ir brīva vieta.