A A A

Iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti

Lai pieteiktu bērnu mācībām 1.klasē, viens no vecākiem (persona, kas realizē aizgādību) vai tā pilnvarotā persona aizpilda reģistrācijas pieteikumu un iesniedz to Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, vai aizpilda to elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūta uz e-pasta adresi:pasts@valmiera.lv.

Bērnus ar speciālajām vajadzībām vispārējās izglītības iestādē uzņem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un konkrētas iestādēs nolikumam, pamatojoties uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

Nepieciešamie dokumenti, iesniedzot reģistrācijas pieteikumu: vecākam (personai, kas realizē aizgādību) vai tā pilnvarotai personai jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība un personu apliecinošs dokuments, pilnvarotai personai papildus jāuzrāda rakstveida pilnvara. Bērns var uzsākt pamatizglītības apguvi vienu gadu agrāk (no 6 gadiem) vai gadu vēlāk (no 8 gadiem) saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu (medicīniskā izziņa 026/u), ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu pievienojot klāt reģistrācijas pieteikumam.

 

(41.50 KB)
Iesnieguma veidlapu skatiet šeit: reģistrācijas pieteikuma elektroniskā forma (41.50 KB)