A A A

Vidzemes reģiona Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs

Darba laiks: TREŠDIENĀS 8.00-12.00 un 13.00-17.00

Tālrunis: 64207123, 64207860 (trešdienās), 64207600 

Adrese: L. Paegles iela 40A, Valmiera, 303., 316.kabinets (Valmieras sākumskolas telpās) 

Vidzemes reģiona Iekļaujošas izglītības atbalsta centra reglaments
 
 
Centra kompetence:
  • Valmieras pedagoģiski medicīniskās komisijas darbības nodrošināšana.
  • Izglītojamo zināšanu, spēju un attīstības līmeņa izvērtēšana.
  • Metodiskais atbalsts izglītības iestādēm izglītojamo zināšanu, spēju un attīstības līmeņa izvērtēšanā, atbalsta pasākumu izvēlē, individuālā mācību plāna sagatavošanā u.c.
  • Izglītojamiem, vecākiem, pedagogiem u.c. individuālas konsultācijas pie logopēda, psihologa un speciālā pedagoga speciālistiem.
  • Izglītojošu pasākumu nodrošināšana.