A A A

Speciālā izglītība

Valmieras Gaujas krasta vidusskola - attīstības centrs

Direktore: Iveta Kļaviņa

Adreses: Leona Paegles iela 5, Valmiera, LV – 4201

Leona Paegles iela 20, Valmiera, LV – 4201
Jumaras iela 9, Valmiera, LV - 4201
 
Tālrunis: 6 4207380, 6 4222475
E- pasts: vgv@valmiera.edu.lv
Mājaslapa: www.vgv.lv

ĪSTENO

  • speciālās PIRMSSKOLAS  izglītības programmas (adrese: Jumaras iela 9) izglītojamajiem ar:
redzes traucējumiem, 01015111
dzirdes traucējumiem, 01015211
fiziskās attīstības traucējumiem, 01015311
somatiskām saslimšanām, 01015411
valodas traucējumiem, 01015511
jauktiem attīstības traucējumiem, 01015611
garīgās veselības traucējumiem, 01015711
garīgās attīstības traucējumiem, 01015811
smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, 01015911
 
  • speciālās PAMATIZGLĪTĪBAS programmas (adrese: Leona Paegles iela 5 un Leona Paegles iela 20) izglītojamajiem ar:
dzirdes traucējumiem, 21015211
garīgās attīstības traucējumiem, 21015811
smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, 21015911
 
  • speciālās VIDĒJĀS izglītības programmu (adrese: Leona Paegles iela 5):
profesionāli orientēta virziena programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem, 31015211
 

PAPILDU PIEDĀVĀ:

  • internātu - mācību gada laikā, bez maksas
  • ēdināšanu – 4 x dienā, bez maksas
  • individuālas korekcijas nodarbības, fakultatīvās nodarbības, interešu izglītības programmas – bez maksas

SKOLĀ DARBOJAS (Leona Paegles ielā 5):

  • VESELĪBAS punkts, kurā pakalpojumus skolēniem sniedz ārsts pediatrs un medicīnas māsas;
  • DZIRDES centrs, kas nodrošina audioloģisko izmeklēšanu (dzirdes pārbaudi), dzirdes traucējumu diagnostiku, dzirdes traucējumu korekciju un rehabilitāciju (tālrunis: 64207665);
  • ATTĪSTĪBAS centrs, kas konsultē bērnus ar dzirdes traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem, viņu vecākus un pedagogus par apmācības iespējām, kā arī piedāvā regulāras individuālās nodarbības dzirdes uztveres attīstīšanai un izrunas veidošanai (tālrunis: 64207667).

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas - attīstības centra NOLIKUMS (9.42 MB)

Iestādes un tās darbinieku struktūrshēma (378.33 KB)

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centrs struktūrvienības “ATTĪSTĪBAS CENTRS” NOLIKUMS (229.59 KB)

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centa struktūrvienības “VESELĪBAS PUNKTS” NOLIKUMS (251.39 KB)