A A A

Profesionālā izglītība

Profesionālās vidējās izglītības iestādes:

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola
Direktors: Inese Mētriņa
Adrese: Purva iela 12, Valmiera, LV-4201
Kontakttālrunis: 6 4207362
E- pasts: inese.metrina@valmiera.lv, vmv@valmiera.edu.lv
Mājaslapa: http://www.vdmv.lv
Nolikums (8.93 MB)
Īsteno profesionālās un interešu izglītības programmas
 

Izglītības veids

Izglītības programma

Iegūstamā kvalifikācija

Mācību ilgums

Iepriekšējā izglītība

Profesionālā vidējā izglītība

Interjera dizains

Interjera dizaina speciālists

4 gadi

pēc vispārējās pamatizglītības vai profesionālās pamatizglītības ieguves

Reklāmas dizains

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists

4 gadi

Apģērbu dizains

Apģērbu dizaina speciālists

4 gadi

Interjera dizains

Interjera noformētājs

2 gadi

pēc vispārējās vidējās izglītības ieguves

Apģērbu dizains

Apģērbu modelētājs

2 gadi

Metāla izstrādājumu dizains

Metāla izstrādājumu dizaina speciālists

2 gadi

Foto dizains

Foto dizaina speciālists

2 gadi

Profesionālā ievirzes izglītība

Vizuāli plastiskā māksla

nav

7 gadi

līdztekus mācībām vispārējās pamatizglītības (1.–9. klase) ieguvei

Vizuāli plastiskā māksla

nav

3 gadi

līdztekus mācībām vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguvei

Interešu izglītība

Vizuāli plastiskā māksla

nav

bez ierobežojuma

Veidošana

nav

Arodizglītības iestāde:

Valmieras tehnikums
Direktore: Vineta Melngārša
Adrese: Vadu iela 3, Valmiera, LV-4201
Kontakttālrunis: 29009990
E-pasts: skola@valmierastehnikums.lv

 Izglītojamo uzņemšana profesionālās izglītības programmās 2021./2022.gadā Valmieras tehnikumā

Izglītības programma
Kvalifikācija
Programmēšana
Programmēšanas tehniķis
Enreģētika un elektrotehnika Atjaunojamās enerģētikas tehniķis
Restorānu pakalpojumi Viesmīlis
Ēdināšanas pakalpojumi Pavārs
Pārtikas produktu tehnoloģija Pārtikas produktu ražošanas tehniķis
Telemehānika un loģistika Loģistikas darbinieks
Grāmatvedība
Grāmatvedis
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Klientu apkalpošanas speciālists
Mehatronika
Mehatronisku sistēmu tehniķis
Inženiermehānika, mehānika un metālapstrādes tehnoloģija
Mašīnbūves tehniķis
Metālapstrāde

Programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs

Profesionālās ievirzes izglītības iestādes:

Valmieras Bērnu sporta skola
Direktore: Līga Dzene
Adrese: Rīgas iela 25C, Valmiera, LV-4201
Kontakttālrunis: 6 4231094
E-pasts: vbss@valmiera.lv
 
VBSS nolikums (26.01.2017.) (226.67 KB)
Īsteno:
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas:
 • peldēšana;
 • vieglatlētika;
 • hokejs;
 • basketbols;
 • orientēšanās sports;
 • futbols;
 • BMX;
 • florbols. 

 

Valmieras Mūzikas skola
Direktore: Inese Sudraba
Adrese: Pilskalna iela 3, Valmiera, LV-4201
Kontakttālrunis: 6 4281150
E-pasts: muzikas.skola@valmiera.edu.lv
Mājaslapa: vms.valmiera.lv

Valmieras Mūzikas skola īsteno 17 lincencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas:

 • Taustiņinstrumentu spēle: klavierspēle, akordeona spēle
 • Stīgu instrumentu spēle: vijolspēle, čella spēle, alta spēle, kokles spēle, ģitāras spēle
 • Pūšaminstrumentu spēle: flautas, klarnetes, saksofona, mežraga, trompetes, trombona, eifonija, tubas spēle
 • Sitaminstrumentu spēle
 • Vokālā mūzika (Kora klase)