A A A

PII maiņa

Ja Vecāki vēlas mainīt bērnam Iestādi, Vecākiem Valmieras pilsētas pašvaldībā jāiesniedz iesniegums.

Valmieras Izglītības pārvalde pārbauda vai Vecāki ir nokārtojuši uzturēšanās maksas Iestādē, kurā bērns iegūst izglītību, un reģistrē bērnu rindā uz Iestādi konkrētā mācību gadā, ņemot vērā bērna dzimšanas gadu.

Ja Vecāki nav nokārtojuši uzturēšanās maksas Iestādē, Valmieras Izglītības pārvalde ir tiesīga Vecākiem atteikt Iestādes maiņu (izņemot bērnam, kuram saskaņā ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu nodrošināma izglītības programmas maiņa).

Nodrošinot bērnam Iestādes maiņu, Valmieras Izglītības pārvalde Vecākiem nosūta izziņu, vienlaicīgi informē iepriekšējās Iestādes un Iestādes, kuru bērns apmeklēs, vadītājus par Iestādes maiņu konkrētam bērnam.

IESNIEGUMS par pirmsskolas izglītības iestāžu MAIŅU (ja bērns jau apmeklē kādu Iestādi)

IESNIEGUMS par pirmsskolas izglītības iestādes maiņas atsaukšanu