A A A

Kontaktpersonas

Informācijai un konsultācijām:
Valmieras pilsētas pašvaldība, Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
 
 
 

Valmieras pilsētas pašvaldības
Valmieras Izglītības pārvalde

 

Tālrunis: 6 4207147

E-pasts: vip@valmiera.lv

Konsultāciju vieta: 313.kabinets

Valmieras pilsētas pašvaldības 
Apmeklētāju pieņemšanas centra
klientu konsultantes
 
 

Tālrunis: 64207120

E-pasts: apc@valmiera.lv

Konsultāciju vieta: 1.stāva foajē