A A A

Pirmsskolas izglītība

Pirmsskolas izglītība

Pirmsskolas izglītības iestādes Valmierā 

Valmieras pilsētā pirmsskolas izglītība tiek nodrošināta:

1. Valmieras pilsētas pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs:

 • Valmieras pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādē “Ezītis” (Rubenes ielā 38) un tās struktūrvienībā “Ābelīte” (Palejas ielā 5);
 • Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” (Rūpniecības ielā 29);
 • Valmieras pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē “Vālodzīte” (Smiltenes ielā 10) un tās struktūrvienībā “Krācītes” (Pārgaujas ielā 11A);
 • Valmieras pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestādē “Kārliena” (Rūpniecības ielā 16A) un tās struktūrvienībā “Pienenīte” (Georga Apiņa ielā 5);
 • Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Buratino” (Beātes ielā 42);
 • Valmieras 2.vidusskolas struktūrvienībā pirmsskolas izglītības iestādē "Varavīksne" (Raiņa iela 11);
 • Valmieras Gaujas krasta vidusskolas - attīstības centra pirmsskolas izglītības grupās (Jumaras ielā 9 un Leona Paegles ielā 20)

Pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai, izņemot speciālās izglītības iestādes, noteikts darba laiks katru darba dienu no plkst. 7.30 līdz 19.00 (23.08.2016. Valmieras pilsētas pašvaldības rīkojums Nr.2.2.1.2/16/213).

2. Privātajās izglītības iestādēs:

 • Pamatskolā “Universum” (Marijas ielā 14)
 • Lazdiņas privātās pamatskolas “Punktiņš” struktūrvienībā “Zaļā skola” (Kārļa Baumaņa ielā 1).

Bērnus speciālajās pirmsskolas izglītības programmās uzņem ar valsts vai pašvaldības 

Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamo kopskaits:

1578 izglītojamie (03.09.2012.)

1604 izglītojamie (02.09.2013.)

1565 izglītojamie (01.09.2014.)

1457 izglītojamie (01.09.2015.)

1515 izglītojamie (01.09.2016.)

1568 izglītojamie (01.09.2017.)

 

Iestādes nosaukums

Izglītojamo skaits 03.09.2012.

Izglītojamo skaits 02.09.2013.

Izglītojamo skaits 01.09.2014.

Izglītojamo skaits 01.09.2015.

Izglītojamo skaits 01.09.2016.

Izglītojamo skaits 01.09.2017.

Izglītojamo skaits 01.09.2018. Izglītojamo skaits 01.09.2019.

Valmieras pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestāde „Ezītis” un tās struktūrvienība "Ābelīte"

346

346

336

310

321

334

343 345

Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”

251

247

244

233

238

241

238 245

Valmieras pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte” un tās struktūrvienība "Krācītes"

256

256

247

219

231

235

253 246

Valmieras pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestāde „Kārliena” un tās strūktūrvienība "Pienenīte"

248

273

290

262

271

293

281 281

Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Buratino”

191

211

199

194

209

225

233 247

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas - attīstības centra pirmsskolas izglītības grupas Jumaras ielā 9 

175

163

155

152

152

138

143 145

Valmieras 2. vidusskolas pirmsskolas izglītības iestāde "Varavīksne"

94

95

81

75

81

90

114 116

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas - attīstības centra pirmsskolas izglītības grupas Leona Paegles ielā 20

17

13

13

12

12

12

- -

Kopā:

1578

1604

1565

1457

1515

1568

1605 1625

 

 

Valmieras pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestāde „Ezītis” 

Dibināšanas gads: 1987

Vadītāja: Elita Skrastiņa

Adrese: Rubenes iela 38, Valmiera, LV–4201

Kontakttālrunis: 64227113, 26355056

E-pasts: ezitis@valmiera.edu.lv

 Iestādes pašnovērtējuma ziņojums

Mājas lapa: http://ezitis-abelite.valmiera.lv (646.77 KB)

Īsteno pirmsskolas izglītības programmu ar kodu 010111 11

 

Struktūrvienība „Ābelīte”

Dibināšanas gads: 1946

Adrese: Palejas iela 5, Valmiera, LV-4201

Kontakttālrunis: 64222645, 26666304

E-pasts: abelite@valmiera.edu.lv

Mājas lapa: http://ezitis-abelite.valmiera.lv

Īsteno pirmsskolas izglītības programmu ar kodu 01011111

 

Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”

Dibināšanas gads: 1978

Vadītāja: Sarmīte Indriksone

Adrese: Rūpniecības iela 29, Valmiera, LV-4201

Kontakttālrunis: 64231434, 26332611

E-pasts: spriditis@valmiera.edu.lv

Iestādes pašnovērtējuma ziņojums (483.07 KB)

Īsteno pirmsskolas izglītības programmu, kods 010111 11 - autorprogrammu, nodrošinot:

 • pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 1,5 gadu vecuma;
 • dabaszinību nodarbības speciāli aprīkotā telpā „Sprīdīša taka”;
 • logopēda nodarbības bērniem no 3 gadu vecuma 1 reizi nedēļā (bērniem ar valodas attīstības traucējumiem);
 • nūjošanas nodarbības bērniem no 4 gadu vecuma;
 • florbola nodarbības bērniem no 5 gadu vecuma.
Īsteno speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem, kods 010155 11 - autorprogrammu, nodrošinot:
 • speciālās pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 3 gadu vecuma;
 • individuālās un apakšgrupu nodarbības pie logopēda katru dienu;
 • dabaszinību nodarbības speciāli aprīkotā telpā „Sprīdīša taka”;
 • individuālās vingrošanas nodarbības;
 • nūjošanas nodarbības bērniem no 4 gadu vecuma;
 • florbola nodarbības bērniem no 5 gadu vecuma.

Iestādē darbojas:

Valodas terapijas centrs

Darba laiks: 8.00-18.00

Mērķis: palīdzēt bērniem ar valodas traucējumiem

 • Logopēda konsultācijas un nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem un 1.klases skolēniem.
 • Konsultācijas un nodarbības pie speciālās izglītības skolotāja.
 • Konsultācijas un nodarbības pie fiziskās attīstības skolotāja.
 • Konsultācijas pie izglītības psihologa.

Kontaktinformācija: 64207336

Bērnu rotaļu un attīstības centrs

Darba laiks: 8.00-14.00

Mērķis: sniegt atbalstu ģimenēm, piedāvājot iespēju mazuļa pieskatīšanā.

Bērna uzturēšanās ilgums vienā apmeklējuma reizē līdz 4 stundām, maksa - 0,50 EUR stundā.

Kontaktinformācija: 64207336

 

Valmieras pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte” 

Dibināšanas gads: 1966

Vadītāja: Evija Lipe

Adrese: Smiltenes iela 10, Valmiera, LV-4201

Kontakttālrunis: 64235378, 29405471

E-pasts: valodzite@valmiera.edu.lv

Iestādes pašnovērtējuma ziņojums (357.99 KB)

Īsteno pirmsskolas izglītības programmu, kods 010111 11- autorprogrammu, nodrošinot:

 • veselības mācības programmas apguvi.

 

Struktūrvienība „Krācītes”

Dibināšanas gads: 1970

Adrese: Pārgaujas iela 11A, Valmiera, LV-4201

Kontakttālrunis: 64232458, 64232457, 29405471

E-pasts: kracites@valmiera.edu.lv

Īsteno pirmsskolas izglītības programmu ar kodu 01011111

 

Valmieras pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestāde „Kārliena”

Dibināšanas gads: 1972

Vadītāja: Iveta Nolberga

Adrese: Rūpniecības iela 16A, Valmiera, LV-4201

Kontakttālrunis: 64235437, 29449903

E-pasts: karliena@valmiera.edu.lv

Iestādes pašnovērtējuma ziņojums (517.56 KB)

Īsteno pirmsskolas izglītības programmu ar kodu 01011111, nodrošinot:

*pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 1,5 gadu vecuma

*logopēda nodarbības bērniem no 3 gadu vecuma 1x nedēļā

*florbola nodarbības bērniem no 5 gadu vecuma

*  fizisko aktivitāšu   un muzikālo spēju attīstību  nelielās  bērnu grupās (individuālais darbs)

Iestādē darbojas :

“ Bēbīšu skoliņa “

Nodarbības notiek 2x nedēļā

Mērķis: sadarbībā ar ģimeni veicināt jaunākā vecuma bērnu pozitīvu emocionālu saskarsmi ar vienaudžiem, akcentējot  harmonisku, vispusīgu bērnu attīstību.

Mērķauditorija: bērni vecumā no 4 mēnešiem līdz 2 gadiem.

Iestādē bērniem piedāvājam  interešu izglītības pulciņus (no 3 gadu vecuma) un sportiskās aktivitātes ūdenī bērniem no 5 gadu vecuma (Daliņu SPA baseinā ).

 

Struktūrvienība „Pienenīte”

Dibināšanas gads: 1964

Adrese: Georga Apiņa iela 5, Valmiera, LV-4201

Kontakttālrunis: 64231693, 29449903

E-pasts: karliena@valmiera.edu.lv

Īsteno pirmsskolas izglītības programmu ar kodu 01011111, nodrošinot:

*pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 2 gadu vecuma

*logopēda nodarbības bērniem no 3 gadu vecuma 1x nedēļā

*florbola nodarbības bērniem no 5 gadu vecuma

Iestādē darbojas :

“ Bēbīšu skoliņa “

Nodarbības notiek 2x nedēļā

Mērķis: sadarbībā ar ģimeni ,veicināt jaunākā vecuma bērnu pozitīvu emocionālu saskarsmi ar vienaudžiem , akcentējot  harmonisku , vispusīgu bērnu attīstību.

Mērķauditorija: bērni vecumā no 4 mēnešiem līdz 2 gadiem.

Kontaktinformācija: 64231693

Iestādē bērniem piedāvājam  interešu izglītības pulciņus (no 3 gadu vecuma) un sportiskās aktivitātes ūdenī bērniem no 6 gadu vecuma (Daliņu SPA baseinā ).

 

Valmieras Gaujas krasta vidusskola - attīstības centrs, Jumaras iela 9

Direktore: Iveta Kļaviņa

Adrese: Jumaras iela 9, Valmiera, LV-4201

Kontakttālrunis: 64229302, 64229600, 28388112

E-pasts: vgv@valmiera.edu.lv

Tīmekļvietne: www.vgv.lv

Īsteno speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajiem ar:

 • redzes traucējumiem (kods 01015111)
 • dzirdes traucējumiem (kods 01015211)
 • fiziskās attīstības traucējumiem (kods 01015311)
 • somatiskām saslimšanām (kods 01015411)
 • valodas traucējumiem (kods 01015511)
 • jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611)
 • garīgās veselības traucējumiem (kods 01015711)
 • garīgās attīstības traucējumiem (kods 01015811)
 • smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 01015911)

PAPILDU informācija:

 • uzņem bērns no pusotra gada vecuma;
 • uzturēšanās un ēdināšanas pakalpojums ir bez maksas;
 • iestāde strādā diennakts režīmā no pirmdienas līdz piektdienai;
 • bērniem, kuri neapmeklē diennakts grupas, iestāde ir atvērta darba dienās no 07.00 – 19.00;
 • iestāde nodrošina speciālu ēdienkarti bērniem, kuriem veselības traucējumu dēļ to ir noteicis ārsts;
 • darbojas Veselības punkts, kurā pakalpojumus bērniem sniedz ārsts pediatrs, ārsts oftalmologs (acu ārsts), masieris, fizioterapeiti, medicīnas māsas;
 • iestādē darbojas Sajūtu terapijas centrs, kura ietvaros bērniem tiek piedāvāts apmeklēt relaksācijas telpas un sāls istabu;
 • atbalsta personāls - skolotājs logopēds, speciālās izglītības skolotājs un speciālie pedagogi (bērniem ar redzes traucējumiem, ar dzirdes traucējumiem, ar fiziskās attīstības traucējumiem, kā arī bērniem ar jautiem attīstības traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem);
 • bērniem ar dzirdes traucējumiem nodrošina divu veidu speciālās rotaļnodarbības: dzirdes uztveres attīstīšanu un individuālo darbu dzirdes uztveres attīstīšanā un izrunas veidošanā; 
 • bērnus iestādē uzņem tikai ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

IESTĀDĒ DARBOJAS (Leona Paegles ielā 5/7):

 • Dzirdes centrs, kas nodrošina audioloģisko izmeklēšanu (dzirdes pārbaudi), dzirdes traucējumu diagnostiku, dzirdes traucējumu korekciju un rehabilitāciju (tālrunis: 64207665);
 • Attīstības centrs, kas konsultē bērnus ar dzirdes traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem, viņu vecākus un pedagogus par apmācības iespējām, kā arī piedāvā regulāras individuālās nodarbības dzirdes uztveres attīstīšanai un izrunas veidošanai (tālrunis: 64207667).

 

Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Buratino”

Dibināšanas gads: 1979

Vadītāja: Sarmīte Bukava

Adrese: Beātes iela 42, Valmiera, LV-4201

Kontakttālrunis: 64232473

E-pasts: buratino@valmiera.edu.lv

Iestādes pašnovērtējuma ziņojums (515.44 KB)

Iestādes nolikums (02.09.2019.) (87.06 KB)

Īsteno pirmsskolas izglītības programmu ar kodu 01011111, speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511.

 

Valmieras 2.vidusskolas struktūrvienība pirmsskolas izglītības īestāde "Varavīksne"

Direktora vietniece pirmsskolas izglītības jomā: Tatjana Keiša

Adrese: Raiņa iela 11, Valmiera, LV-4201

Kontakttālrunis: 64207544

E-pasts: v2v@valmiera.edu.lv

Īsteno pirmsskolas izglītības programmu mazākumtautību bērniem ar kodu 01011121