A A A

Pirmsskolas izglītība

Valmieras pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestāde „Ezītis” 
Dibināšanas gads: 1987
Vadītāja: Elita Skrastiņa
Adrese: Rubenes iela 38, Valmiera, LV–4201
Kontakttālrunis: 64227113, 26355056
Īsteno pirmsskolas izglītības programmu ar kodu 01011111

 

Valmieras pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādes "Ezītis" struktūrvienība „Ābelīte”
Dibināšanas gads: 1946
Adrese: Palejas iela 5, Valmiera, LV-4201
Kontakttālrunis: 64222645, 26666304
Īsteno pirmsskolas izglītības programmu ar kodu 01011111

 

Valmieras pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis”
Dibināšanas gads: 1978
Vadītāja: Sarmīte Indriksone
Adrese: Rūpniecības iela 29, Valmiera, LV-4201
Kontakttālrunis: 64231434, 26332611
Īsteno pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111 – autorprogrammu, nodrošinot:
 • pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 1,5 gadu vecuma;
 • dabaszinību nodarbības speciāli aprīkotā telpā „Sprīdīša taka”;
 • logopēda nodarbības bērniem no 3 gadu vecuma 1 reizi nedēļā (bērniem ar valodas attīstības traucējumiem);
 • nūjošanas nodarbības bērniem no 4 gadu vecuma;
 • florbola nodarbības bērniem no 5 gadu vecuma.
Īsteno speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem, kods 01015511 – autorprogrammu, nodrošinot:
 • speciālās pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 3 gadu vecuma;
 • individuālās un apakšgrupu nodarbības pie logopēda katru dienu;
 • dabaszinību nodarbības speciāli aprīkotā telpā „Sprīdīša taka”;
 • individuālās vingrošanas nodarbības;
 • nūjošanas nodarbības bērniem no 4 gadu vecuma;
 • florbola nodarbības bērniem no 5 gadu vecuma.
Iestādē darbojas:
Valodas terapijas centrs
Darba laiks darba dienās: 8.00-18.00
Mērķis: palīdzēt bērniem ar valodas traucējumiem
 • Logopēda konsultācijas un nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem un 1.klases skolēniem.
 • Konsultācijas un nodarbības pie speciālās izglītības skolotāja.
 • Konsultācijas un nodarbības pie fiziskās attīstības skolotāja.
 • Konsultācijas pie izglītības psihologa.
Kontakttālrunis: 64207336
 
Bērnu rotaļu un attīstības centrs
Darba laiks darba dienās: 8.00-14.00
Mērķis: sniegt atbalstu ģimenēm, piedāvājot iespēju mazuļa pieskatīšanā.
Bērna uzturēšanās ilgums vienā apmeklējuma reizē līdz 4 stundām, maksa - 0,50 EUR stundā.
Kontakttālrunis: 64207336

 

Valmieras pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte” 
Dibināšanas gads: 1966
Vadītāja: Evija Lipe
Adrese: Smiltenes iela 10, Valmiera, LV-4201
Kontakttālrunis: 64235378, 29405471
Īsteno pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111 – autorprogrammu, nodrošinot veselības mācības programmas apguvi.

 

Valmieras pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Vālodzīte” struktūrvienība „Krācītes”
Dibināšanas gads: 1970
Adrese: Pārgaujas iela 11A, Valmiera, LV-4201
Kontakttālrunis: 64232458, 64232457, 29405471
Īsteno pirmsskolas izglītības programmu ar kodu 01011111

 

Valmieras pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestāde „Kārliena”
Dibināšanas gads: 1972
Vadītāja: Iveta Nolberga
Adrese: Rūpniecības iela 16A, Valmiera, LV-4201
Kontakttālrunis: 64235437, 29449903
Īsteno pirmsskolas izglītības programmu ar kodu 01011111, nodrošinot:
 • pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 1,5 gadu vecuma
 • logopēda nodarbības bērniem no 3 gadu vecuma 1x nedēļā
 • florbola nodarbības bērniem no 5 gadu vecuma
 • fizisko aktivitāšu   un muzikālo spēju attīstību  nelielās  bērnu grupās (individuālais darbs)
Iestādē darbojas:
“Bēbīšu skoliņa“
Nodarbības notiek divas reizes nedēļā
Mērķis: sadarbībā ar ģimeni veicināt jaunākā vecuma bērnu pozitīvu emocionālu saskarsmi ar vienaudžiem, akcentējot  harmonisku, vispusīgu bērnu attīstību.
Mērķauditorija: bērni vecumā no 4 mēnešiem līdz 2 gadiem.
Iestāde bērniem piedāvā  interešu izglītības pulciņus (no 3 gadu vecuma) un sportiskās aktivitātes ūdenī (no 5 gadu vecuma) (Daliņu SPA baseinā).
 

 

Valmieras pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestādes „Kārliena” struktūrvienība „Pienenīte”
Dibināšanas gads: 1964
Adrese: Georga Apiņa iela 5, Valmiera, LV-4201
Kontakttālrunis: 64231693, 29449903
Īsteno pirmsskolas izglītības programmu ar kodu 01011111, nodrošinot:
 • pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 2 gadu vecuma;
 • logopēda nodarbības bērniem no 3 gadu vecuma vienu reizi nedēļā;
 • florbola nodarbības bērniem no 5 gadu vecuma.
Iestādē darbojas:
“Bēbīšu skoliņa“
Nodarbības notiek divas reizes nedēļā
Mērķis: sadarbībā ar ģimeni, veicināt jaunākā vecuma bērnu pozitīvu emocionālu saskarsmi ar vienaudžiem , akcentējot  harmonisku , vispusīgu bērnu attīstību.
Mērķauditorija: bērni vecumā no 4 mēnešiem līdz 2 gadiem.
Kontakttālrunis: 64231693
Iestāde bērniem piedāvā  interešu izglītības pulciņus (no 3 gadu vecuma) un sportiskās aktivitātes ūdenī (no 5 gadu vecuma) (Daliņu SPA baseinā).
 
Valmieras Gaujas krasta vidusskola - attīstības centrs, Jumaras iela 9
Direktore: Iveta Kļaviņa
Adrese: Jumaras iela 9, Valmiera, LV-4201
Kontakttālrunis: 64229302, 64229600, 28388112
Tīmekļvietne: www.vgv.lv
Īsteno speciālās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajiem ar:
 • redzes traucējumiem (kods 01015111)
 • dzirdes traucējumiem (kods 01015211)
 • fiziskās attīstības traucējumiem (kods 01015311)
 • somatiskām saslimšanām (kods 01015411)
 • valodas traucējumiem (kods 01015511)
 • jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611)
 • garīgās veselības traucējumiem (kods 01015711)
 • garīgās attīstības traucējumiem (kods 01015811)
 • smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 01015911)
PAPILDU informācija:
 • uzņem bērns no pusotra gada vecuma;
 • uzturēšanās un ēdināšanas pakalpojums ir bez maksas;
 • iestāde strādā diennakts režīmā no pirmdienas līdz piektdienai;
 • bērniem, kuri neapmeklē diennakts grupas, iestāde ir atvērta darba dienās no 07.00 – 19.00;
 • iestāde nodrošina speciālu ēdienkarti bērniem, kuriem veselības traucējumu dēļ to ir noteicis ārsts;
 • darbojas Veselības punkts, kurā pakalpojumus bērniem sniedz ārsts pediatrs, ārsts oftalmologs (acu ārsts), masieris, fizioterapeiti, medicīnas māsas;
 • iestādē darbojas Sajūtu terapijas centrs, kura ietvaros bērniem tiek piedāvāts apmeklēt relaksācijas telpas un sāls istabu;
 • atbalsta personāls - skolotājs logopēds, speciālās izglītības skolotājs un speciālie pedagogi (bērniem ar redzes traucējumiem, ar dzirdes traucējumiem, ar fiziskās attīstības traucējumiem, kā arī bērniem ar jautiem attīstības traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem);
 • bērniem ar dzirdes traucējumiem nodrošina divu veidu speciālās rotaļnodarbības: dzirdes uztveres attīstīšanu un individuālo darbu dzirdes uztveres attīstīšanā un izrunas veidošanā; 
 • bērnus iestādē uzņem tikai ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.
IESTĀDĒ DARBOJAS (Leona Paegles ielā 5/7):
 • Dzirdes centrs, kas nodrošina audioloģisko izmeklēšanu (dzirdes pārbaudi), dzirdes traucējumu diagnostiku, dzirdes traucējumu korekciju un rehabilitāciju (kontakttālrunis: 64207665);
 • Attīstības centrs, kas konsultē bērnus ar dzirdes traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem, viņu vecākus un pedagogus par apmācības iespējām, kā arī piedāvā regulāras individuālās nodarbības dzirdes uztveres attīstīšanai un izrunas veidošanai (kontakttālrunis: 64207667).

 

Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Buratino”
Dibināšanas gads: 1979
Vadītāja: Sarmīte Bukava
Adrese: Beātes iela 42, Valmiera, LV-4201
Kontakttālrunis: 64232473
Īsteno pirmsskolas izglītības programmu ar kodu 01011111, speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511.

 

Valmieras 2.vidusskolas struktūrvienība pirmsskolas izglītības īestāde "Varavīksne"
Direktora vietniece pirmsskolas izglītības jomā: Tatjana Keiša
Adrese: Raiņa iela 11, Valmiera, LV-4201
Kontakttālrunis: 64207544
Īsteno pirmsskolas izglītības programmu mazākumtautību bērniem ar kodu 01011121