A A A

Vidzemes reģiona Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs

Valmieras pedagoģiski medicīniskās komisijas darbība tiek nodrošināta saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.709 "Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām" un Valmieras Pedagoģiski medicīniskās komisijas reglamentam. (720.32 KB) (5.88 MB)

Komisijas sēdes tiek organizētas trešdienās Vidzemes reģiona Iekļaujošas izglītības atbalsta centrā, Leona Paegles ielā 40A, Valmierā (Valmieras pamatskolas telpās, 3.stāvā, 316.kab.).
Komisijas vadītāja – Dace Vaļģe, tālr: 29220362, dace.valge@valmiera.edu.lv.

Pieteikšanās komisijai un Komisijā iesniedzamie dokumenti:
Izglītojamā pieteikšana komisijai notiek ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms komisijas sēdes, vecākiem vai pilnvarotai personai personīgi Vidzemes reģiona Iekļaujošas izglītības atbalsta centrā (Leona Paegles ielā 40A, Valmierā, 303.kab.) iesniedzot dokumentus atkarībā no bērna saslimšanas vai traucējuma veida:

1. vecāku iesniegums (veidlapu vecāki aizpilda vienlaicīgi ar dokumentu iesniegšanu), uzrādot bērna dzimšanas apliecību un:
1.1. vecāka personas apliecinošu dokumentu;
1.2. pilnvaru, ja vecāki rakstiski pilnvarojuši personu, kura pārstāvēs bērna intereses komisijā, un pilnvarotās personas apliecinošu dokumentu; (17.15 KB) (17.15 KB)

2. ģimenes ārsta atzinumu par bērna vispārējo veselības stāvokli, kas izdots ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms komisijas sēdes, un informāciju par bērna redzi un dzirdi;

3. Izglītojamajiem ar:
3.1. redzes traucējumiem – jāiesniedz oftalmologa atzinums, kas izdots ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms komisijas sēdes; 
3.2. dzirdes traucējumiem - jāiesniedz audiologa, audiologopēda vai otolaringologa atzinums, kas izdots ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms komisijas sēdes, un psihologa atzinums, kas izdots ne agrāk kā vienu gadu pirms Komisijas sēdes;
3.3. fiziskās attīstības traucējumiem - jāiesniedz ortopēda vai rehabilitologa, vai reimotologa, vai traumatologa, vai bērnu ķirurga atzinums, kas izdots ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms komisijas sēdes; izglītojamiem ar neiroloģiskām saslimšanām un fiziskās attīstības traucējumiem – jāiesniedz bērnu neirologa atzinums vai neirologa atzinums; ārstu un speciālistu atzinumam jābūt pierādītam ar radioloģiskās, funkcionālās vai citas objektīvas izmeklēšanas metodes atzinumu, un tam jābūt izdotam ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms komisijas sēdes;
3.4. somatiskām saslimšanām - jāiesniedz alergologa vai pneimonologa, ftiziatra, endokrinologa vai gastroenterologa atzinums, kas izdots ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms komisijas sēdes;
3.5. valodas attīstības traucējumiem – jāiesniedz logopēda atzinums, kas izdots ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms komisijas sēdes; atkarībā no saslimšanas, ja nepieciešams, papildus jāiesniedz bērnu neirologa vai neirologa atzinums, vai bērnu psihiatra vai psihiatra atzinums, otorinolaringologa, audiologa un audiologopēda atzinums, kas izdoti ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms komisijas sēdes, vai izglītības vai klīniskā psihologa atzinums, kas izdots ne agrāk kā vienu gadu pirms komisijas sēdes;
3.6. jauktiem attīstības (pirmsskolā) vai mācīšanās traucējumiem – jāiesniedz izglītības vai klīniskā psihologa atzinums, kas izdots ne agrāk kā vienu gadu pirms komisijas sēdes, ja nepieciešams, papildus jāiesniedz bērnu psihiatra vai psihiatra atzinums, kas izdots ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms komisijas sēdes; 
3.7. garīgās veselības traucējumiem – jāiesniedz izglītības vai klīniskā psihologa atzinums, kas izdots ne agrāk kā vienu gadu pirms komisijas sēdes, un bērnu psihiatra vai psihiatra atzinums, vai bērnu neirologa vai neirologa atzinums, kas izdots ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms komisijas sēdes; 
3.8. garīgās attīstības traucējumiem, ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem – jāiesniedz izglītības vai klīniskā psihologa, kas izdots ne agrāk kā vienu gadu pirms komisijas sēdes, un psihiatra atzinums, kas izdots ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms komisijas sēdes.

4. ņemot vērā bērna saslimšanu un pamata diagnozi, papildus iepriekš norādītajiem atzinumiem nepieciešamības gadījumā jāiesniedz arī citu speciālistu atzinumi, kas raksturo bērna veselības stāvokli, spēju un attīstības līmeni;

5. izglītības iestādes sniegtu informāciju vai tās sagatavotu izglītojamā raksturojumu, kas izdoti ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms komisijas sēdes; (35.00 KB)

6. izglītības iestādes psihologa atzinumu par izglītojamo, kas sagatavots ne agrāk kā vienu gadu pirms komisijas sēdes, un/vai logopēda, un/vai speciālā pedagoga atzinumus par izglītojamo, kas sagatavoti ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms komisijas sēdes;

7. izglītojamā pedagoģiski psiholoģiskās izpētes materiālus, sekmju izrakstu un/vai liecību, kā arī izglītojamā darba burtnīcas un viņa veiktos pārbaudes darbus matemātikā un dzimtajā valodā.
Plašāku informāciju par Valmieras Pedagoģiski medicīniskajā komisijā iesniedzamajiem dokumentiem iespējams saņemt, zvanot pa tālruni 29220362.