A A A

Pedagogu tālākizglītība

Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumi Nr.569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību"

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu saskaņošanas noteikumi Valmieras pilsētas pašvaldībā (lēmums) (lēmuma pielikums) (lēmuma 1.pielikums) (lēmuma 2.pielikums) (586.42 KB) (1.68 MB) (43.50 KB)

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveide A un B programmas ( valsts budžeta finansējums)