A A A

Pārvalde

 

Valmieras Izglītības pārvalde 

Adrese: Lāčplēša iela 2,Valmiera, LV-4201
Tālr.: 6 4207123
Fakss: 6 4207125 
E-pastsvip@valmiera.lv

Valmieras Izglītības pārvaldes speciālisti

VĀRDS, UZVĀRDS AMATS TĀLRUNIS E-PASTS
Iveta Pāže vadītājas vietniece, vadītāja p.i. 64207139

iveta.paze@valmiera.lv; vip@valmiera.lv

Velga Mālkalne vadītājas vietniece 64207631 velga.malkalne@valmiera.lv  
  galvenā speciāliste metodiķe    
Solvita Andžāne speciāliste izglītības jautājumos 64207147 solvita.andzane@valmiera.lv
Guna Zvirgzda speciāliste izglītības jautājumos 64207123 guna.zvirgzda@valmiera.lv
Inga Savicka speciāliste karjeras izglītības jautājumos 29272170 inga.savicka@valmiera.lv 


Valmieras Izglītības pārvaldes funkcijas

Valmieras Izglītības pārvalde ir Valmieras pilsētas pašvaldības izveidota un padotībā esoša iestāde, kuras galvenais uzdevums ir nodrošināt un īstenot pašvaldības kompetenci izglītības, sporta un jaunatnes sakaru jomās.


Izglītības pārvaldes tiešā pakļautībā atrodas šādas pašvaldības dibinātās izglītības iestādes:

  • pirmsskolas izglītības iestādes;
  • pamatizglītības izglītības iestādes;
  • vidējās izglītības iestādes;
  • profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādes;
  • speciālās izglītības iestādes;
  • interešu izglītības iestādes.

 

Izglītības pārvaldes darbības mērķis ir īstenot valsts izglītības, sporta un jaunatnes politikas virzienus Valmieras pilsētā un īstenot pašvaldības kompetenci un funkcijas izglītības, sporta un jaunatnes darba jomās.

Izglītības pārvalde savā darbā pilda uzdevumus un risina pārvaldes kompetencē esošus jautājumus, sadarbojoties ar pašvaldības struktūrvienībām, iestādēm un atsevišķām amatpersonām, valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām juridiskām personām.

Valmieras Izglītības pārvaldes nolikums (5.88 MB)

Dienesta viesnīcas nolikums (236.35 KB)

Iesnieguma veidlapa Valmieras Izglītības pārvaldei