A A A

Pārvalde

 

Valmieras Izglītības pārvalde 

Adrese: Lāčplēša iela 2,Valmiera, LV-4201
Tālr.: 6 4207147 
E-pastsvip@valmiera.lv

Valmieras Izglītības pārvaldes speciālisti

VĀRDS, UZVĀRDS AMATS TĀLRUNIS E-PASTS
  Izglītības pārvaldes vadītājs 64207147
vip@valmiera.lv
Iveta Pāže
Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
64207139
iveta.paze@valmiera.lv
Sandra Purmale Izglītības satura un kvalitātes vadītāja 64207666 sandra.purmale@valmiera.lv
Guna Zvirgzda
Speciāliste izglītības jautājumos
(pirmsskolas izglītība)
64207123 guna.zvirgzda@valmiera.lv
Eva Monika Švarca Speciāliste izglītības jautājumos 64207125 eva.monika.svarca@valmiera.lv
Liene Dembovska Izglītības projektu vadītāja 64207154 liene.dembovska@valmiera.lv
Dace Vaļģe Vidzemes reģiona Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs, Pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja 29220362 dace.valge@valmiera.edu.lv
Mārcis Čākurs Dienesta viesnīcas vadītājs 29158538 marcis.cakurs@valmiera.lv


Valmieras Izglītības pārvaldes funkcijas

Valmieras Izglītības pārvalde ir Valmieras pilsētas pašvaldības izveidota un padotībā esoša iestāde, kuras galvenais uzdevums ir nodrošināt un īstenot pašvaldības kompetenci izglītības, sporta un jaunatnes sakaru jomās.


Izglītības pārvaldes tiešā pakļautībā atrodas šādas pašvaldības dibinātās izglītības iestādes:

  • pirmsskolas izglītības iestādes;
  • pamatizglītības iestādes;
  • vidējās izglītības iestādes;
  • profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādes;
  • speciālās izglītības iestādes;
  • interešu izglītības iestādes.

Izglītības pārvaldes darbības mērķis ir īstenot valsts izglītības, sporta un jaunatnes politikas virzienus Valmieras pilsētā un īstenot pašvaldības kompetenci un funkcijas izglītības, sporta un jaunatnes darba jomās.

Izglītības pārvalde savā darbā pilda uzdevumus un risina pārvaldes kompetencē esošus jautājumus, sadarbojoties ar pašvaldības struktūrvienībām, iestādēm un atsevišķām amatpersonām, valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām juridiskām personām.

Valmieras Izglītības pārvaldes nolikums (5.88 MB)

Dienesta viesnīcas nolikums (236.35 KB)

Iesnieguma veidlapa Valmieras Izglītības pārvaldei