A A A

Pārvalde

 

Valmieras Izglītības pārvalde 

Adrese: Lāčplēša iela 2,Valmiera, LV-4201
Tālr.: 6 4207147 
E-pastsvip@valmiera.lv

Valmieras Izglītības pārvaldes speciālisti

VĀRDS, UZVĀRDS AMATS TĀLRUNIS E-PASTS
Solvita Andžāne Izglītības pārvaldes vadītāja amata pienākumu izpildītāja 64207147 solvita.andzane@valmiera.lvvip@valmiera.lv
Iveta Pāže Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece 64207139

iveta.paze@valmiera.lv; 

Velga Mālkalne

Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece, Metodiskā dienesta vadītāja

64207631 velga.malkalne@valmiera.lv  
Guna Zvirgzda Speciāliste izglītības jautājumos 64207123 guna.zvirgzda@valmiera.lv
Inga Savicka Speciāliste karjeras izglītības jautājumos 64207154 inga.savicka@valmiera.lv 


Valmieras Izglītības pārvaldes funkcijas

Valmieras Izglītības pārvalde ir Valmieras pilsētas pašvaldības izveidota un padotībā esoša iestāde, kuras galvenais uzdevums ir nodrošināt un īstenot pašvaldības kompetenci izglītības, sporta un jaunatnes sakaru jomās.


Izglītības pārvaldes tiešā pakļautībā atrodas šādas pašvaldības dibinātās izglītības iestādes:

  • pirmsskolas izglītības iestādes;
  • pamatizglītības izglītības iestādes;
  • vidējās izglītības iestādes;
  • profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādes;
  • speciālās izglītības iestādes;
  • interešu izglītības iestādes.

 

Izglītības pārvaldes darbības mērķis ir īstenot valsts izglītības, sporta un jaunatnes politikas virzienus Valmieras pilsētā un īstenot pašvaldības kompetenci un funkcijas izglītības, sporta un jaunatnes darba jomās.

Izglītības pārvalde savā darbā pilda uzdevumus un risina pārvaldes kompetencē esošus jautājumus, sadarbojoties ar pašvaldības struktūrvienībām, iestādēm un atsevišķām amatpersonām, valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām juridiskām personām.

Valmieras Izglītības pārvaldes nolikums (5.88 MB)

Dienesta viesnīcas nolikums (236.35 KB)

Iesnieguma veidlapa Valmieras Izglītības pārvaldei