A A A

Pedagogu tālākizglītība

Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumi Nr.569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību"
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu saskaņošanas noteikumi Valmieras pilsētas pašvaldībā
Saskaņotās pedagogu profesionālās  kompetences pilnveides programmas