A A A

Normatīvie dokumenti

Valmieras pilsētas pašvaldības Izglītības metodiskās darbības koncepcija (pielikums Domes 27.06.2019. lēmumam Nr. 210 (protokols Nr.9, 13.§))
Valmieras pilsētas pašvaldības Izglītības metodiskā darba organizēšanas kārtība (pielikums Domes 25.07.2019.lēmumam Nr.233 (protokols Nr. 10, 13.§)) (7.17 MB) (1.77 MB)