A A A

Mācīšanās/metodiskās jomas

Valmierā darbojas šādas mācīšanās vai metodiskās jomas:

 • Dabaszinātņu joma
 • Tehnoloģiju joma
 • Matemātikas joma
 • Sports un veselība
 • Valodu joma
 • Sociālā un pilsoniskā joma
 • Kultūras izpratnes un pašizpausmes joma
 • Sākumizglītības metodiskā joma
 • Vērtībizglītības metodiskā joma
 • Iekļaujošas izglītības atbalsta joma

Jomu koordinatoru kontaktinformācija pieejama ŠEIT. (16.41 KB)

Metodiskā darba virzieni 2020./2021.m.g.:

 • labās prakses piemēru popularizēšana, ieviešot kompetenču pieejā balstīto mācību saturu;
 • iekļaujošās izglītības pieejas nodrošināšana visos izglītības posmos;
 • mūsdienīgas mācību stundas organizēšana, izmantojot digitālo pratību;
 • pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana un sadarbības veicināšana.