A A A

Programmu licencēšana

Personai, kura vēlas saņemt licenci interešu izglītības programmas licencēšanai, jāvēršas pašvaldībā ar Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijai adresētu iesniegumu.

Dokumentus var iesniegt:

  • Klātienē –  Apmeklētāju pieņemšanas centrā (1.stāvā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā).
  • Elektroniski –  parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi pasts@valmiera.lv;
  • Elektroniski – izmantojot portāla www.latvija.lv pakalpojumu “Interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana”.
  • E-dokumenta pielikumā jābūt pievienotam reģistrācijas pieteikumam.

Iesniegums un tam pievienotos dokumentus komisija izskata un lēmumu pieņem 30 dienu laikā (termiņš var tikt  pagarināts, ja tiek pieprasīta papildus informācija).

Licence tiek izsniegta uz laiku līdz 3 gadiem.

Ar interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu saistītie dokumenti: