A A A

Konkursu rezultāti

Rezultāti 2019./2020.mācību gadā

Saktuves runas konkursa 21.02.2020. rezultāti (3.43 MB)

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls - konkurss "No baroka līdz rokam" rezultāti (451.56 KB)

Rezultāti 2018./2019.mācību gadā

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss Valmieras pilsētā I kārtas rezultāti (65.59 KB)

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls - konkurss "No baroka līdz rokam" popgrupu atlases kārtas protokols (464.04 KB)

XXII Stāstnieku konkursa „Teci, teci, valodiņa 2018” Valmieras novada pusfināla rezultāti (202.99 KB)

Valmieras pilsētas un Burtnieku novada Vokālās mūzikas konkursa "Balsis 2019" vērtēšanas protokols rezultāti (479.15 KB)

Skatuves runas konkursa rezultāti (1.90 MB)

Rezultāti 2017./2018.mācību gadā

Vides objektu izstāde - konkurss "Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās" rezultāti (1.kārta) (371.99 KB)

Skolēnu skatuves runas konkursa I kārtas rezultāti (07.03.2018.) (1.76 MB)

Valmieras pilsētas un starpnovadu (Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadu) zēnu koru, 5.-9.klašu (4.-6., 5.-8.kl.) un jaukto koru konkursa rezultāti.  (513.12 KB)

XXI stāstnieku konkursa "Teci, teci, valodiņa” Valmieras pusfināla protokols 2.11.2017. rezultāti. (234.10 KB)

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāla - konkursa "No baroka līdz rokam" popgrupu atlases kārtas protokols (765.82 KB)

Vokālā konkursa "Balsis 2018" vērtēšanas protokols (401.95 KB)

Vērtēšanas protokols mūsdienu deju radošajā konkursā (14.02.2018.) (481.76 KB)

 

Rezultāti 2016./2017.mācību gadā

Valmieras pilsētas un novadu skolēnu tautas deju kolektīvu skates rezultāti (28.04.2017.). (952.04 KB)

Konkursa "Balsis 2017" 1.kārtas rezultāti, 27.02.2017. (438.58 KB)

Konkursa "Superziķeris 2017" 1.kārtas rezultāti (pilsētas skolu dalībnieki) (novadu skolu dalībnieki), 3.kārtas rezultāti (pilsētas skolu dalībnieki, novadu skolu dalībnieki). (244.09 KB) (226.33 KB) (14.74 KB) (15.71 KB)

Skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss, I kārtas rezultāti, 15.02.2017. Laureāti izvirzīti II kārtai Vidzemes kultūrvēsturiskā novada skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursam, kas notiks 2017.gada 7.martā Valmieras Viestura vidusskolā. (1.99 MB)

Zēnu koru, 5.-9.klašu koru un jaukto koru skate salidojumam “Kalniem pāri” rezultāti (538.54 KB)

 

Rezultāti 2015./2016.mācību gadā

Valmieras pilsētas un novadu skatuves runas un literāro uzvedumu konkursa 1.kārtas rezultāti (7.66 MB)

Valmieras un novadu 2.-4.klašu koru konkursa “Tauriņu balsis 2016” 1.kārtas rezultāti (2.70 MB)

Rezultāti 2014./2015. mācību gadā

Koru konkursa 2.kārtas rezultāti (*.PDF)

Koru konkursa 1.kārtas rezultāti (*.PDF)

Vokālās mūzikas konkursa "Balsis 2015" 1.kārtas rezultāti (*.PDF)

Vides izglītības projekta "Burto dabā, vidē, visumā" jauno pētnieku foruma "Skolēni eksperimentē" 1.kārta (*PDF)

Vidzemes vokālās mūzikas konkursa "Balsis 2015" rezultāti (*PDF)

 

Rezultāti 2013./2014. mācību gadā

Mūsdienu deju radošā konkursa Vidzemes novada rezultāti (*.DOC)

Vokālās mūzikas konkursa "Balsis 2014" fināla rezultāti (*.PDF)

Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru skates rezultāti (*.PDF)

Latvijas vispārējās izglītības jaukto koru II kārtas rezultāti (*.PDF)

Valmieras pilsētas izglītības iestāžu 5.-9. klašu un jaukto koru skates rezultāti

Valmieras pilsētas un starpnovadu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa "Trejdeviņas saules lēca" rezultāti

Jauno vides pētnieku foruma "Skolēni eksperimentē!" rezultāti

Mūsdienu deju radošā konkursa rezultāti (18.02.2014.)

Valmieras pilsētas skatuves runas un literāro uzvedumu konkursa rezultāti

Vidzemes reģiona skatuves runas un literāro uzvedumu konkursa rezultāti

Vidzemes novada vokālās mūzikas konkursa "Balsis - 2014" rezultāti (pilsētas konkursa rezultāti)
 

Rezultāti 2012./2013. mācību gadā

Novadpetniecības konkursa "Kas interesants skolas muzejā?" konkursa rezultāti 17.04.23013. Valmieras muzejā

Valmieras un starpnovadu izglītības iestāžu popgrupu un estrādes solistu konkursa dalībnieki 31.01.2013. Valmieras Kultūras centrā

Valmieras deju apriņķa skolēnu tautas deju kolektīvu skate

Vidzemes kultūrvēsturiskā novada VOKĀLĀS MŪZIKAS KONKURSS „BALSIS 2013”

Valmieras pilsētas un starpnovadu Vokālās mūzikas konkurss „BALSIS”

Valmieras pilsētas un Beverīnas, Burtnieku, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas un Kocēnu novadu Vides izglītības projektu konkurss „Par zaļu pat vēl zaļāks”

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Kur saulīte rotājās” (*doc)

Koru skate un konkurss "Dziesmai būt!" (*doc)

Mūsdienu deju kolektīvu radošais konkurss (.doc)

Valmieras skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkursa dalībnieki (*doc) 

 

Rezultāti 2011./2012.mācību gadā

Valmieras pilsētas un starpnovadu skolēnu tautas deju kolektīvu skate (*word)

Vidzemes vēsturiskā novada skolēnu skatuves runas konkurss (*word)

Koru konkursa I kārta (*word)

IV Mākslas un mūzikas festivāls Toņi un pustoņi vizuālās mākslas izstāde (*word)

Pedagogu metodisko izstrādņu skate (*word)

Mūsdienu deju konkurss (*word)

Valmieras pilsētas un Beverīnas, Burtnieku, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas un Kocēnu novadu Vides izziņas spēļu konkurss „Iepazīsti vidi”(*word)

Valmieras pilsētas un Beverīnas, Burtnieku, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas un Kocēnu novadu Jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē” (*word)

Valmieras skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss (*word)

Valmieras pilsētas un starpnovadu VOKĀLĀS MŪZIKAS KONKURSA „BALSIS” VĒRTĒJUMA PROTOKOLS- kopvērtējums (*doc)

Vokāli instrumentālo ansambļu un popgrupu I kārtas konkursa rezultāti (*doc)

 

Rezultāti 2010./2011.mācību gadā

1.-4.klašu skolēnu radošo darbnīcu „Konstruē, modelē”rezultāti (xls.doc)

Mūsdienu deju jaunrades konkursa rezultāti (word.doc)

IV Latvijas skolu teātru festivāla „Kustības turpinājums” rezultāti (word.doc)

Vides izziņas spēļu konkursa "Iepazīsti vidi" rezultāti (word.doc)

Valmieras pilsētas un starpnovadu  vokālās mūzikas konkursa „Balsis" rezultāti (word.doc)

IV Latvijas skolu teātru festivāla “Kustības turpinājums” skatuves runas konkursa rezultāti(word.doc) 

II  Latvijas vispārizglītojošo skolu 2.-4.klašu koru salidojuma „Tauriņu balsis” konkursa rezultāti(word.doc)

Vizuālās un lietišķās mākslas konkursa „Lietas un tēli” rezultāti (word.doc)