A A A

Konkursu nolikumi

Interešu izglītības konkursu nolikumi 

2019./2020. māc. gads

Stāstnieku konkursa “TECI, TECI, VALODIŅA!” Valmieras novada* pusfināla nolikums 2019./2020.m.g. (576.94 KB)

 

2018./2019. māc. gads

Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2019” nolikums šeit. (131.50 KB)

Valmieras pilsētas un starpnovadu (Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadu) zēnu koru, 5.-9.klašu (4.-6.kl.un 5.-8.kl.) un jaukto koru konkurss nolikums šeit. (70.00 KB)

Mūsdienu deju kolektīvu repertuāra apguves skates, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lieluzvedumam nolikums šeit. (108.00 KB)

Popgrupu festivālam nolikums šeit. (80.50 KB)

Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru vēsturisko novadu skates un  XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru modelēšanas koncerti nolikums šeit. (106.50 KB)

Skatuves runas konkursa nolikums šeit. (84.50 KB)

Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skates, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam nolikums šeit. (193.50 KB)

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss „No baroka līdz rokam” nolikums šeit. (80.00 KB)