A A A

Interešu izglītības programmas

AKTUĀLI:

Saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, nodokļu maksātāji savā ikgadējā ienākumu deklarācijā pie attaisnotajiem izdevumiem par bērna izglītības iegūšanu no 2016.gada 1.janvāra papildu varēs iekļaut arī izdevumus par interešu izglītības programmu apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam. ​Plašāka informācija

  • Informācija par Izglītības iestāžu reģistrā iekļautajām izglītības iestādēm www.viis.lv
  • Valmieras pilsētas pašvaldībā licencētās Valmierā un Burtnieku novadā (02.08.2016. Deleģēšanas līgums par iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšanu pamatizglītības un pirmsskolas izglītības iegūšanai) ieviestās INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS (dati aktualizēti 20.06.2019.) (43.00 KB)
  • Valmieras pilsētas pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikums. (150.17 KB)

***

Interešu izglītības programmu pieteikšana

Valmieras pilsētas pašvaldības iestāde “Valmieras Izglītības pārvalde” izsludina pieteikšanos valsts mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanai bērnu un jauniešu interešu izglītības programmām pedagogu darba samaksai 2017./2018. mācību gadam.
Pieteikums interešu izglītības programmas īstenošanai (skatīt pielikumu) divos eksemplāros jāiesniedz Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2 līdz 30.jūnijam, papildus pieteikumu (Word formātā) elektroniski nosūtot uz e-pastu inga.rokpelne@valmiera.lv. (22.80 KB)
Papildu informācija: Valmieras Izglītības pārvaldes speciāliste izglītības jautājumos Inga Rokpelne, tālr. 64207147, e-pasts: inga.rokpelne@valmiera.lv.


***

Pulciņu piedāvājums aplūkojams šeit:
Valmieras sākumskola
Valmieras Pārgaujas sākumskola
Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Pārgaujas ģimnāzija
Valmieras 2.vidusskola
Valmieras Viestura vidusskola
Valmieras 5.vidusskola
Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda”
Valmieras Mūzikas skola
Valmieras Bērnu sporta skola
Valmieras Mākslas vidusskola

 

Interešu izglītības iestāde: 

Valmieras Jaunatnes centrs „Vinda”
Direktore: Sanita Loze
Adrese: Rīgas ielā 42, Valmiera, LV-4201
Tālr.: 64232302 , 64232192
Īstenotās interešu izglītības programmas