A A A

Interešu izglītība

Lai nodrošinātu pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem līdz 25 gadu vecumam, Valmieras pilsētā tiek piedāvātas daudzveidīgas interešu izglītības programmas.

Valmierā  un tās teritorijā ir pieejamas interešu izglītības programmas šādās jomās:

  • kultūrizglītība (deja, mūzika, folklora, vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, amatniecība, teātris, melodeklamācija u.c.);
  • tehniskajā jaunrade (tehniskā modelēšana un konstruēšana, robotika, programmēšana, datorika, elektronika, u.c.);
  • radošās industrijas (grafiskais dizains, foto/video/audio māksla, mūzikas ierakstu studija, datorgrafika u.c.)
  • vides interešu izglītība (dabas pētnieki, vides izziņas pulciņš, vides eksperimenti u.c.);
  • sporta interešu izglītība (galda spēles, individuālie sporta veidi, sporta spēles, vispusīgā fiziskā sagatavotība, sporta dejas u.c.);
  • citas interešu izglītības programmu jomas (skolu muzejs, novadpētniecība, valodu apguve, debašu klubi, mājsaimniecības pulciņš, uzņēmējdarbības pulciņš, Bēbīšu skola, skauti, mazskauti, žurnālistika  u.c.).

Interešu izglītības programmas tiek finansētas no valsts budžeta mērķdotācijas Valmieras pilsētas pašvaldībai, pašvaldības budžeta un/vai vecāku finansējuma/līdzfinansējuma.

 

 

 

 

 

 

 

Valmieras Jaunatnes centrs „Vinda”

Direktore: Sanita Loze

Adrese: Rīgas ielā 42, Valmiera, LV-4201

Tālr.: 64232302 , 64232192

E-pasts: vinda@valmiera.lv

Mājaslapa: www.vinda.valmiera.lv

 

Īstenotās interešu izglītības programmas