A A A

Interešu izglītība

Lai nodrošinātu pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem, Valmieras pilsētā tiek piedāvātas daudzveidīgas interešu izglītības programmas. Tās piedāvā pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādes, Valmieras Jaunatnes centrs „Vinda”, Valmieras Mūzikas skola, Valmieras Bērnu sporta skola un Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola.

Valmieras izglītības iestādēs ir pieejamas interešu izglītības programmas šādās jomās:

  • kultūrizglītībā (deja, mūzika, folklora, vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, teātris un radošās industrijas);
  • tehniskajā jaunradē (auto modelisms, avio un raķešu-kosmiskais modelisms, datorapmācība, dzelzceļa tehnikas modelisms, konstruēšana un tehniskā modelēšana, kuģu un jahtu modelisms, lauksaimniecības tehnikas modelēšana);
  • vides interešu izglītībā;
  • sporta interešu izglītībā (galda spēles, individuālie sporta veidi, sporta spēles, tehniskie sporta veidi);
  • citās interešu izglītības programmu jomās (valodu apguve, debašu klubi, novadpētniecība, jauniešu radošās iniciatīvas grupas, mājsaimniecības pulciņš, dzīvesziņas pulciņš, stila mācība, uzņēmējdarbības pulciņš, skauti, mazskauti, jaunsargi, pašpārvaldes, līderu apmācība).

Valmieras Jaunatnes centra "Vinda" Attīstības plāns 2018-2020 (1.39 MB)

Valmieras Bērnu sporta skolas Attīstības plāns 2018-2020 (977.24 KB)

Par izglītojamo ēdināšanas, ceļa (transporta) izdevumu un viesnīcu (naktsmītņu) apmaksu (852.78 KB)