A A A

Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana

"Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana"
(Projekta identifikācijas Nr. 8.3.1.1./16/I/002)

Mērķis: Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.

Iesaistītas: Valmieras sākumskola, Valmieras valsts ģimnāzija

Aktivitātes: Mācību satura un mācību pieeju ieviešanas aprobācija, dažādu mērķgrupu tālākizglītība.

Plašāka informācija: www.skola2030.lv, http://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_projekti.shtml