A A A

Projekta dokumenti

Projekta video:

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektus mācību motivācijas palielināšanai

Valmieras pilsētas pašvaldība aicina jauniešu organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus. Projektu fokuss – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē. Projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS”* ietvaros. Konkursa ietvaros iespējams iegūt 4600 eiro savas idejas īstenošanai. Pretendenti savus pieteikumus var iesniegt līdz 2018. gada 2. novembrim.

Lasīt vairāk

Informatīvie materiāli:

Informatīvais materiāls par jaunatnes iniciatīvu projektu konkursiem (1.05 MB)

Prezentācija projektu pieteicējiem (1.44 MB)

Infografika projektu pieteicējiem "Soli pa solim"

Projektu konkursi tiks organizēti saskaņā ar šādiem dokumentiem:

Nolikums (4.53 MB)

Iesnieguma veidlapa (102.97 KB)

Apliecinājums par projektā iesaistītajiem jauniešiem (16.16 KB)

Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika (1.12 MB)

Izglītības kvalitātes valsts dienesta metodoloģiskās vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi”

Pasākumu plāni Valmierā:

Pasākumu plāns Valmieras pilsētas pašvaldībā (1.47 MB)

Pasākumu plāns PIKC "Valmieras tehnikums" (1.30 MB)

PuMPuRS - Kas jāņem vērā gatavojot projektu? VIDEO