A A A

Izglītība

Par uzņemšanas nosacījumiem un iespējām interesējieties izglītības iestādēs.

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBA

   

VISPĀRĒJĀ IZGLĪTĪBA 

 

SPECIĀLĀ IZGLĪTĪBA

INTEREŠU UN PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBA

AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA

 

 

Valmieras pilsētā tiek nodrošināta pilna cikla izglītība – no pirmsskolas līdz mūžizglītībai. Valmiera dod iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību 11 (ar struktūrvienībām) pirmsskolas izglītības iestādēs, 2 sākumskolās, 6 vidējās izglītības iestādēs, 2 profesionālās izglītības iestādēs, 4 interešu vai profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, specializētajā izglītības iestādē – Valmieras Gaujas krasta vidusskola - attīstības centrs, Vidzemes Augstskolā un Vidzemes Augstskolas Zināšanu un tehnoloģiju centrā.

Valmierieši lepojas ar izglītības iestāžu kvalitāti un bērnu drošību tajās, kā arī ar izglītības iestāžu mācību rezultātiem valsts mērogā. Tā rezultātā pilsētas izglītības iestāžu pakalpojumus izmanto arī reģiona iedzīvotāji. Pašvaldība aktīvi strādā, lai ne tikai saglabātu visu līmeņu izglītības iestādes, bet katru gadu plānveidīgi iegulda līdzekļus arī to attīstībā.

Pilsētā ir augstākās izglītības iestāde – Vidzemes Augstskola, kas piedāvā 1.līmeņa (3), bakalaura (6), maģistra (4) un doktora (1) līmeņa programmas. Vidzemes Augstskolai ir būtiska loma pilsētas attīstības veicināšanā, jo daudz studentu arī no citiem rajoniem pēc absolvēšanas paliek dzīvot un strādāt Valmierā.

Vidzemes Augstskola piedāvā kvalitatīvas un elastīgas studiju programmas, kurās līdzsvarota teorija un prakse. Kursi ir pielāgoti pašreizējām vajadzībām un darba tirgus prasībām.