A A A

Praktiskais STEM Valmieras 2.vidusskolā

Valmieras 2.vidusskolas, kas jau 11 gadus ir Ekoskola, dabaszinību STEM priekšmetus apgūst arī fakultatīvās vides zinību nodarbībās. Plašāka informācija šeit.