A A A

Jāņa Daliņa 115. dzimšanas dienai veltīts draudzības skrējiens

Šogad izcilajam soļotājam Jānim Daliņam – 115. gadadiena. Jau par tradīciju kļuvis piemiņas skrējiens, kurā aicināts piedalīties bija ikviens interesents. Pēc neliela atceres brīža pie Jānim Daliņam veltītā pieminekļa (Jāņa Daliņa ielā 2 Valmierā) tika dots starts skrējienam.

Skrējiena distance veda no stadiona līdz Jāņa Daliņa mājām Valmieras pagastā un pēc tam uz sportista dzimtajām mājām Brenguļos. Kopumā apmēram 10 km.

Piemiņas skrējienu jau piekto gadu rīko Valmieras Vieglatlētikas klubs ar Beverīnas novada pašvaldības un Valmieras pilsētas pašvaldības atbalstu.