A A A

Valmieras Mūzikas skola ieskandina 100.jubilejas gadu

Valmieras Mūzikas skola piektdien, 30.augustā, ieskandināja jauno mācību gadu. Tas īpašs arī ar to, ka skolas kolektīvs aicina ikvienu pievienoties skolas 100.dzimšanas dienas sagaidīšanai. Jubilejas koncertu cikls sākās ar Zinību dienas atzīmēšanu, savukārt tas noslēgsies 2020.gada oktobrī.
Pirmajā skolas dienā jau tradicionāli tika sagaidīti jaunie mūzikas skolas audzēkņi, sveikti pedagogi, kuriem bija jāizpilda arī kāds uzdevums. 
Īpašs paldies tika teikts korim "SolLaRe", diriģentei Irēnai Zelčai, vokālajam pedagogam Zanei Jankunai un koncertmeistarei Līgai Ivānei, kā arī direktorei Inesei Sudrabai un direktores vietniecei Santai Tanenbergai par kora "SolLaRe" iegūto čempionu titulu 4.Eiropas koru olimpiādē.