A A A

Valmieras Rietumu industriālās maģistrāles izbūve turpinās

Nodrošināt Valmieras atsevišķu pilsētas daļu efektīvu savstarpējo sasaisti un sasaisti ar TEN-T tīklu un vidējo satiksmes intensitātes samazinājumu kravas transportam uz ielām, kuras tiek atslogotas projekta īstenošanas rezultātā.