A A A

Skolēnu vecākus iepazīstina ar gaidāmajām pārmaiņām mācību saturā

13.martā Valmieras 5.vidusskolā Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu skolēnu vecāki tika aicināti uz sarunu ar ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” jeb Skola2030 pārstāvjiem, lai iepazīstinātu ar gaidāmajām pārmaiņām mācību saturā un pieejā.