A A A

Valmieras vasaras teātra festivāla rīts

Ar rosīgām aktivitātēm katra diena Valmieras vasaras teātra festivālā sākas īpaši.

Foto: Gustavs Māziņš