A A A

Projekta INSURE partneri apmeklē projekta pilotteritoriju bijušajā mazuta saimniecībā Valmierā

10.-12.aprīlī apmeklējot projekta pilotteritoriju bijušajā mazuta saimniecībā Dzelzceļa ielā 9 Valmierā un tiekoties plānošanas sanāksmē, projekta “Inovatīva, ilgtspējīga attīrīšana” (INSURE) partneri vienojās par grunts attīrīšanas ar elektrokinēzes metodi izmēģināšanu. 

Bijušās mazuta saimniecības apmeklējuma laikā projekta partneri pārbaudīja attīrīšanas metodei plānoto laukumu. Šajā vietā atbilstoši izpētes rezultātiem 1,10–1,70m dziļumā, kā arī dziļumā līdz 4m ir konstatēts vislielākais grunts piesārņojums. Elektrokinēzes metodes rezultātā tiks sekmēta mazutu noārdošu baktēriju vairošanās un aktivitāte.