A A A

Talantu konkurss bērnudārzā "Vālodzīte"

Jau otro gadu pirmsskolas izglītības iestādē “Vālodzītē” norisinājās talantu konkurss. Veiksmīgi sadarbojoties pedagogiem, bērniem un bērnu vecākiem, tika atklāti dažādi interesanti talanti.