A A A

Ziemas aktivitātes bērnudārzā “Pienenīte”

Pirmsskolas izglītības iestāde (PII) „Pienenīte” janvārī īstenoja lielo ideju: ko es varu darīt pasaulē? Katrā vecuma grupā pedagogi kopā ar bērniem un savu atbalsta personālu domāja, kā bērnu ikdienu padarīt atraktīvāku un aizraujošāku. Rezultātā izdevās interesantas aktivitātes ne tikai ārā, bet arī grupiņās, ar kurām gribējām dalīties ar citiem. Tāpēc nolēmām apvienot organizētās aktivitātes bērnudārza zālē un pārvērst to par ZIEMAS SAJŪTU BRĪNUMZEMI. Gatavošanās procesā iesaistījās gandrīz vai visi bērnudārza darbinieki, katram atradās lielāks vai mazāks darbiņš un paveiktais priecē, jo bērnudārza zāle ir pārvērtusies par baltu, elpu aizraujošu brīnumzemi, uz kuru ved baltas pēdiņas. Tās rosināja bērnu interesi par zālē notiekošo.