A A A

Projekts "Proti un dari!"

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar pašvaldībām realizē projektu “Proti un dari!”, kā ietvaros jauniešiem no 15 līdz 29 gadu vecumam, kuri nestrādā un nemācās, piedāvā iesaistīties dažādās aktivitātēs, lai viņus iesaistītu jebkāda veida izglītībā vai darba tirgū. Valmieras pilsētas pašvaldība šī projekta ieviešanu uzticēja Valmieras 2.vidusskolai, no 2017.gada februāra, visas aktivitātes tiek plānotas un norisinās struktūrvienībā vakara (maiņu) vidusskola. Plašāka informācija pieejama šeit.