A A A

 Eiropas Kohēzijas fonds

Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles attīstība – L .Paegles ielas savienojums ar TEN-T tīklu
Programmas logo:

Projekta iesniedzējs:

Valmieras pilsētas pašvaldība

Finansēšanas avots:

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā"

Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:

2018.gada februāris - 2020.gada jūnijs

Projekta attiecināmās pašvaldības izmaksas:

EUR 4 012 000,00

Pašvaldības līdzfinansējums:

EUR 761 590,48

 

Snieguma rezerve:

EUR 189 312,00

Projekta neattiecināmās izmaksas:

EUR 239 467,85

Projekta mērķis:

Nodrošināt Valmieras atsevišķu pilsētas daļu efektīvu savstarpējo sasaisti un sasaisti ar TEN-T tīklu un vidējo satiksmes intensitātes samazinājumu kravas transportam uz ielām, kuras tiek atslogotas projekta īstenošanas rezultātā.

 

Projekta galvenās aktivitātes:

 

  1. Projektēšana.
  2. Izmaksu un ieguvumu analīze.
  3. Būvdarbu veikšana.
  4. Būvuzraudzība.
  5. Autoruzraudzība.
  6. Projekta informatīvie un publicitātes pasākumi.

Projekta plānotie rezultāti:

Projekta rezultātā izbūvēto, pārbūvēto vai modernizēto alternatīvo kravas ceļu, ielu un pārvadu garums kilometros- 2.07 km.

 

Projekta publicitāte:

24.11.2017. "Leona Paegles ielu savienos ar apvedceļu" (www.valmiera.lv sadaļa "Jaunumi" - "Pašvaldības ziņas")

09.04.2018. "Noslēgta vienošanās par Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles attīstību" (www.valmiera.lv sadaļa "Jaunumi" - "Pašvaldības ziņas")

Fotogalerija "Būvēs Valmieras pilsētas Rietumu industriālo maģistrāli"

"Par Rietumu industriālās maģistrāles attīstību" (Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums "Valmiera domā un rada", Nr. 177, 2018.gada aprīlis)

13.07.2018. "Sākusies Rietumu industriālās maģistrāles būvniecība" (www.valmiera.lv sadaļa "Jaunumi" - "Sabiedrības ziņas")

23.10.2018. "Turpinās Rietumu industriālās maģistrāles būvniecība" (www.valmiera.lv sadaļa "Jaunumi" - "Pašvaldības ziņas")

"Turpinās Rietumu industriālās maģistrāles būvniecība" (Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums "Valmiera domā un rada", Nr. 189, 2018.gada oktobris)

09.11.2018. "Uzsāk Ausekļa ielas posma no Voldemāra Baloža ielas līdz Leona Paegles ielai pārbūvi" (www.valmiera.lv sadaļa "Jaunumi" - "Pašvaldības ziņas")

18.12.2018. Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles izbūvei noteikts tehniskais pārtraukums (www.valmiera.lv sadaļa "Jaunumi" - "Pašvaldības ziņas")

15.04.2019. Būs satiksmes ierobežojumi Brēžas un Leona Paegles ielu krustojumā (www.valmiera.lv sadaļa "Jaunumi" - "Pašvaldības ziņas")

06.08.2019. Šovasar aktīvi norit Valmieras Rietumu industriālās maģistrāles būvniecība (www.valmiera.lv sadaļa "Jaunumi" - "Pašvaldības ziņas")

16.10.2019. Noslēgumam tuvojas Rietumu industriālās maģistrāles būvniecība Valmierā (www.valmiera.lv sadaļa "Jaunumi" - "Pašvaldības ziņas")

22.10.2019. 23. un 24.oktobrī ierobežos satiksmi Somu un Eduarda Lācera ielas krustojumā (www.valmiera.lv sadaļa "Jaunumi" - "Pašvaldības ziņas")

16.01.2020. Pieņemta ekspluatācijā Valmieras Rietumu industriālā maģistrāle (www.valmiera.lv sadaļa "Jaunumi" - "Pašvaldības ziņas")

Projekta datums: 30.06.2020
Skatīt vairāk