A A A

 Citi

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmierā
Programmas logo:

Projekta nosaukums:

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmierā

Īstenošanas laiks

06.05.2017.-31.12.2019.

Projekta kopējās izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas: EUR 257 049

Projekta kopējās attiecināmās: EUR 257049

ESF: EUR 218 491.65 (85%)

Valsts budžeta dotācija:  EUR 38 557,35 (15%)

Projekta mērķis:

Uzlabot pieejamību Valmieras pilsētas veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.

Projekta aktivitātes:

Pamatojoties uz Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam noteikto Pašvaldība plāno īstenot slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumus sekojošos tematiskajos blokos: garīgā (psihiskā) veselības veicināšana sabiedrībā, atkarību izraisošo vielu un procesu izplatības samazināšana, popularizēt fiziskās aktivitātes sabiedrībā,  iepazīstināt ar informāciju par veselīgu uzturu, Seksuālās, reproduktīvās veselības veicināšanu sabiedrībā. Ar plānotajiem pasākumiem 2017.gadā var iepazīties pievienotajā projekta darba plānā 

Projekta rezultāti:

Projekta laikā īstenoti veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.

Projekta administratīvā vadība.

Projekta publicitāte: 

 "Valmierā notiks veselības veicināšanas pasākumi" (28.04.2017.)
Projekta datums: 31.12.2019
Skatīt vairāk
Gaujas krasta daļas Valmieras pilsētā sakopšana, labiekārtošana un jaunas infrastruktūras izveide vides pieejamības nodrošināšanai

Projekta nosaukums:

Gaujas krasta daļas Valmieras pilsētā sakopšana, labiekārtošana un jaunas infrastruktūras izveide vides pieejamības nodrošināšanai

Īstenošanas laiks:

01.05.2018. – 30.04.2019.

Projekta kopējās izmaksas:

EUR 56 380

Projekta mērķis:

Īstermiņa: sakopt intensīvi izmantotu Gaujas upes labā krasta teritorijas daļu, kas ietilpst Atpūtas parkā, ievērojot universālā dizaina principus izveidot organizētu rekreācijas vietu Gaujas upes krastā, tādējādi to padarot pieejamu dažādām cilvēku grupām un dažādojot rekreācijas iespējas Valmieras pilsētas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem.

Ilgtermiņa: veicināt dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību, mazinot antropogēno slodzi dabas teritorijās, izveidot infrastruktūru vides pieejamībai pie publiskajiem ūdeņiem, kā arī, līdzsvarojot rekreācijas telpu attīstību pilsētā, iedzīvotājiem nodrošinātas rekreācijas iespējas kvalitatīvā dabas vidē.

Projekta aktivitātes:

 1. Projektējamās teritorijas ģeotehniskās izpētes veikšana un izpētes darbu pārskata sagatavošana būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes vajadzībām
 2. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
 3. Teritorijas sakopšana un apauguma (krūmu) noņemšana, t.sk. zaru šķeldošana,
 4. Gaujas krasta daļas labiekārtojuma un  jaunas infrastruktūras izbūve,
 5. Autoruzraudzība
 6. Būvuzraudzība,
 7. Publicitāte

Projekta rezultāti:

 1. Attīrīta un sakopta teritorija 2,6ha platībā Gaujas upes labajā krastā Valmierā;
 2. Izveidota jauna infrastruktūra vides pieejamības nodrošināšanai pie Gaujas – piekļuvei pie upes izveidojot 3,5m plats blietētas grants seguma ceļš, kas atbilstoši universālā dizaina principiem būs piemērots cilvēkiem ratiņkrēslos, gājējiem, velosipēdistiem, kā arī nodrošinās operatīvā transporta piekļuvi upei;
 3. Izveidota labiekārtota rekreācijas teritorija (0,2ha) pie upes, kur, ievērojot universālā dizaina principus, izbūvēta koka terase/skatu platforma (~65m2 platībā) ar soliņiem un integrētiem zviļņiem, izvietotas atkritumu urnas.
 4. Sakopta Gaujas upes labā krasta daļa, izveidota organizēta rekreācijas vieta Gaujas upes krastā, padarot to pieejamu dažādām cilvēku grupām.

Projekta publicitāte:

Projekta logo:

Projekta datums: 30.04.2019
Skatīt vairāk