A A A

 Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma

Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai

Projekta nosaukums:

  Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai

Īstenošanas laiks:

  01.10.2015. – 31.12.2018.

Projektā iesaistītie    partneri:

 1. Gotlandes tūrisma attīstības aģentūra “Inspiration Gotland” (Zviedrija) – projekta vadošais partneris,
 2. Gotlandes reģions (Zviedrija),
 3. Pērnavas pilsētas pašvaldība (Igaunija),
 4. Vīlandes pilsētas pašvaldība (Igaunija),
 5. Cēsu Kultūras un tūrisma centrs (Latvija),
 6. Kokneses novada dome (Latvija),
 7. Limbažu novada pašvaldība (Latvija),
 8. Pārgaujas novada pašvaldība (Latvija),
 9. Valmieras pilsētas pašvaldība (Latvija),
 10. Kuldīgas novada pašvaldība (Latvija),
 11. Vidzemes plānošanas reģions (Latvija).

 Projekta kopējās    izmaksas:

  Projekta kopējās izmaksas: 2 180 938,70 EUR

  Valmieras pilsētas pašvaldības kopējās izmaksas: 170 996,70 EUR,   tajā skaitā:

-  ERAF: 85% jeb 145 347,20 EUR

-  Valsts budžeta līdzfinansējums: 5% jeb 8 549,83 EUR

-  Pašvaldības budžeta finansējums: 10% jeb 17 099,67 EUR

Projekta mērķis:

 • Iedzīvināt un popularizēt vēsturiskās Hanzas savienības mantojumu un vērtības mūsdienās;
 • Izveidot Hanzu par vadošo tūrisma zīmolu Baltijas jūras reģionā;
 • Attīstīt jaunus, interesantus tūrisma produktus un piedāvājumus.

 Projekta aktivitātes:

 • Padziļināta Hanzas vēstures izpēte projekta teritorijā;
 • Jaunu tūrisma produktu un pakalpojumu izveide;
 • Tūrisma pakalpojumu un maršrutu popularizēšana;
 • Mārketinga pasākumi un informācijas pieejamības nodrošināšana

Projekta rezultāti:

 • Visa gada garumā pieaudzis tūristu skaits Hanzas pilsētās;
 • Izveidots zīmols "Hanzas gastronomija", kas apvienos Hanzas mantojumu ar vietējās gastronomijas vērtībām; 
 •  Izveidoti aizraujoši riteņbraukšanas un pārgājienu maršruti.

 

Projekta publicitāte:

 

Projekta logo:   
Projekta datums: 31.12.2018
Skatīt vairāk
INSURE- Inovatīva ilgtspējīga attīrīšana

Īstenošanas laiks:

2015.gada oktobris - 2018.gada oktobris

Logo: 

Projekta kopējās izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas: EUR 1 906 751

Projekta attiecināmās Valmieras pilsētas pašvaldības izmaksas: EUR 130 000

Pašvaldības līdzfinansējums: EUR 13 000

Projekta mērķi:

 1. Palielināt ilgtspējīgu piesārņoto vietu attīrīšanas metožu izmantošanu Centrālbaltijas reģionā;
 2. Uzlabot Centrālbaltijas reģiona piesārņoto vietu attīrīšanas vadības metodes;
 3. Uzlabot Centrālbaltijas reģiona piesārņoto vietu vizualizāciju un prioritizēšanu.

Projekta aktivitātes:

 1. Teritorijas izpēte un risku izvērtējums;
 2. Stratēģiju izstrāde piesārņoto teritoriju kompleksai apsaimniekošanai;
 3. Piesārņoto teritoriju attīrīšanas alternatīvu analīze;
 4. Piesārņoto teritoriju attīrīšanas izmaksu efektivitātes analīze;
 5. Dažādu teritorijas sanācijas metožu pilottesti piesārņotajās teritorijās.

Projekta ieguvumi:

 1. Attīstītas un vairāk pielietotas inovatīvas in situ attīrīšanas metodes un tehnoloģijas;
 2. Izstrādātas jaunas un inovatīvas metodes un metodoloģijas piesārņoto vietu uzraudzīšanai, vadīšanai;
 3. Izveidoti inovatīvi tehniskie rīki – GIS, datubāzes, modeļi un mobilās aplikācijas piesārņoto vietu pārlūkošanai.
Projekta rezultāti:

Pārskats par ģeoekoloģiskās izpētes darbiem objektā "Bijusī SIA "Valmieras Siltums" mazuta saimniecība"

Report of the Data of Geo-Ecological Research at the object Former Heavy Fueal Oil Facilities of SIA Valmieras Siltums

Projekta norise: 
 1. Projekta ziņu lapa Nr. 1 (angļu valodā)
 2. Projekta ziņu lapa Nr.2 (angļu valodā)
 3. Projekta ziņu lapa Nr.3 (angļu valodā)
 4. Projekta ziņu lapa Nr.4 (angļu valodā)
 5. Projekta ziņu lapa Nr.5 (angļu valodā)
 6. Projekta ziņu lapa Nr.6 (angļu valodā)
Projekta publicitāte: 

"Valmierā izmēģinās inovatīvas vēsturiskā piesārņojuma sanācijas metodes" (30.12.2015.) www.valmiera.lv, sadaļa "Jaunumi" - "Pašvaldības ziņas"

TV sižets RE:TV "Valmierā sakārtos bijušo mazuta uzglabāšanas vietu", pārraidīts LTV  Dienas ziņās, plkst.18.00, (21.01.2016.)

Galerija "Plāno  izmēģināt elektrokinētiskās sūknēšanas grunts attīrīšanas metodes" (21.01.2016.) www.valmiera.lv sadaļa "Galerijas"

"Izstrādā teritorijas izpētes stratēģiju bijušajai mazuta saimniecībai Valmierā" (27.04.2016.)  www.valmiera.lv sadaļā "Jaunumi" - "Pašvaldības ziņas"

TV sižets RE:TV "Bijušās mazuta saimniecības teritorijas izpētes stratēģijas izstrāde projekta INSURE ietvaros", (21.04.2016.)

Galerija "Grunts paraugu ņemšana bijušā mazuta saimniecības teritorijā Valmierā"  (27.04.2016.) www.valmiera.lv sadaļa "Galerijas"

"Izstrādāta Valmieras bijušās mazuta saimniecības teritorijas izpētes stratēģija" (publicēta 02.08.2016.) www.valmiera.lv sadaļa "Jaunumi" - "Pašvaldības ziņas"

"Analizē iespējamos risinājumus ar mazutu piesārņotās teritorijas Valmierā attīrīšanai" (13.10.2016.) www.valmiera.lv sadaļa "Jaunumi" - "Pašvaldības ziņas"

"Bijušajā mazuta saimniecībā plāno gruntsūdeņu piesārņojuma modelēšanu" (23.01.2017.) www.valmiera.lv sadaļa "Jaunumi" - "Pašvaldības ziņas"

Intervija ar projekta eksperti Maiju Zālamani "Latvijas Radio 1" raidījumā "Zaļais vilnis" (11.03.2017)

"Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvji Zviedrijā gūst pieredzi piesārņotu vietu attīrīšanā" (21.04.2017.) www.valmiera.lv sadaļa "Jaunumi" - "Pašvaldības ziņas"

"Bijušajā mazuta saimniecībā uzsāks potenciālā piesārņojuma izpēti" (06.06.2017.) www.valmiera.lv sadaļa "Jaunumi" - "Pašvaldības ziņas"

TV sižets RE:TV "Bijušajā mazuta saimniecībā uzsāk potenciālā piesārņojuma izpēti", pārraidīts arī LTV Dienas ziņās plkst.18.00 (07.06.2017.)

"Veiks gruntsūdens līmeņa svārstību mērījumus" (03.10.2017.) www.valmiera.lv sadaļa "Jaunumi" - "Pašvaldības ziņas"

"Novērtēta piesārņojuma ietekme uz pazemes ūdeņiem" (24.01.2018.) www.valmiera.lv sadaļa "Jaunumi" - "Zaļā Valmiera"

"Novērtēta piesārņojuma ietekme uz pazemes ūdeņiem" (2018.gada janvāris, Nr.171) publikācija Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā "Valmiera domā un rada", 2.lpp. 

"Izmēģinās grunts attīrīšanas metodi ar elektrokinēzes metodi" (16.04.2018.) www.valmiera.lv sadaļa "Jaunumi" - "Zaļā Valmiera"

Galerija "Projekta INSURE partneri apmeklē projekta pilotteritoriju bijušajā mazuta saimniecībā Valmierā" (16.05.2018.) www.valmiera.lv sadaļa "Galerijas"

"VPR: Pašvaldībām nepieciešamas vadlīnijas labākai piesārņoto vietu pārvaldībai" (18.04.2018.) www.valmiera.lv sadaļā "Jaunumi" - "Zaļā Valmiera"

TV sižets RE:TV "Bijušajā mazuta saimniecībā notiek grunts eksperimentālā attīrīšana" (pārraidīts LTV "Dienas ziņās" un RE:"TV 04.10.2018.)

Galerija "Valmierā notikusi projekta INSURE partneru sanāksme" (11.10.2018.) www.valmiera.lv sadaļa "Galerijas"

"Valmierā uzsākta grunts eksperimentālā attīrīšana ar elektrokinēzi" (11.10.2018.) www.valmiera.lv sadaļā "Jaunumi"-"Zaļā Valmiera"

"Uzsākta grunts eksperimentālā attīrīšana ar elektrokinēzi" (Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums "Valmiera domā un rada", Nr.189, 2018.gada oktobris)

"Turpinās grunts eksperimentālā attīrīšana" (06.03.2019.) www.valmiera.lv sadaļā "Jaunumi" - "Zaļā Valmiera"

Galerija "Turpinās grunts eksperimentālā attīrīšana" www.valmiera.lv sadaļa "Galerijas"

"Turpinās grunts eksperimentālā attīrīšana" (Valmieras pilsētas pašvaldības informatīvais izdevums "Valmiera", Nr.197, 2019.gada marts, 2.lpp.)

"Aktualizēts piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu pārvaldes jautājums" (26.02.2019.) www.valmiera.lv sadaļa "Jaunumi" - "Sabiedrības ziņas"

"Notiks seminārs par piesārņotu un potenciāli piesārņotu vietu pārvaldību Latvijā" (30.04.2019.) www.valmiera.lv sadaļa "Jaunumi" - "Zaļā Valmiera"

Projekta video (20.06.2019.)

 

Projekta datums: 31.10.2018
Skatīt vairāk