A A A

Septembris 2017

Būvniecības ieceres 2017.gada septembrī

Saņemšanas datums

Būvniecības ieceres

realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

01.09.

Andreja Upīša iela 37

Pārbūve

Dzīvojamā māja

05.09.

“Atpūtas parks”, Kāpu iela 15

Jaunbūve

Airēšanas trase ar pārgāzni un krasta nostiprinājumi

06.09.

Austrumu iela 8A

Jaunbūve

Siltumnīca

06.09.

Ziedu iela 6

Pārbūve

Dzīvojamā māja

07.09.

Senču iela 24A

Jaunbūve

Pirts

11.09.

Salacas iela līdz Salacas ielai 32A

Jaunbūve

Vidējā spiediena sadales gāzesvads

18.09.

Rīgas iela 88

Jaunbūve

Degvielas uzpildes stacija

 

Lēmumi par būvatļaujām 2017.gada septembrī

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Lēmuma numurs un datums

Vadu iela 3

Jaunbūve

Multifunkcionālas metālapstrādes mācību laboratorija

Nr.80

07.08.2017.

Andreja Upīša iela 37

Pārbūve

Dzīvojamā māja

Nr.81

08.09.2017.

Austrumu iela 8A

Jaunbūve

Siltumnīca

Nr.82

11.09.2017.

Salacas iela līdz Salacas ielai 32A

Jaunbūve

Vidējā spiediena sadales gāzesvads

Nr.83

21.09.2017.

Ziedu iela 6

Pārbūve

Dzīvojamā māja

Nr.84

22.09.2017.

Rīgas iela 100

Pārbūve

Kocēnu kapu meliorācijas sistēma

Nr.85

25.09.2017.

Rīgas iela 88

Jaunbūve

Degvielas uzpildes stacija

Nr.87

28.09.2017.

 

Izsniegtās būvatļaujas 2017.gada septembrī

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Spēkā stāšanās

datums

Austrumu iela 8A

Jaunbūve

Siltumnīca

12.09.2017.

Vadu iela 3

Jaunbūve

Multifunkcionālas metālapstrādes mācību laboratorija

12.09.2017.

Andreja Upīša iela 37

Pārbūve

Dzīvojamā māja

12.09.2017.

Ziedu iela 6

Pārbūve

Dzīvojamā māja

25.09.2017.

Salacas iela līdz Salacas ielai 32A

Jaunbūve

Vidējā spiediena sadales gāzesvads

25.09.2017.

Rīgas iela 88

Jaunbūve

Degvielas uzpildes stacija

29.09.2017.