A A A

Septembris 2016

Būvniecības ieceres 2016.gada septembrī

Saņemšanas datums

Būvniecības ieceres

realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

01.09.

Dakstiņu iela 10

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

01.09.

Vienības iela 30

Pārbūve

Dzīvojamā māja

05.09.

Ziedu iela 8

Pārbūve

Dzīvojamā māja

06.09.

Austrumu iela 24B

Jaunbūve

Saimniecības ēka

07.09.

Upes iela (posmā no Limbažu ielas līdz Cepļa ielai)

Jaunbūve

Ūdensvada un kanalizācijas pašteces vadi

07.09.

Limbažu iela 6A

Jaunbūve

Garāža k-10-18

07.09.

Semināra iela, Ūdens iela, Ziedu grava

Jaunbūve

Kanalizācijas tīkli

07.09.

Jāņparka iela, Burtnieku iela

Jaunbūve

Kanalizācijas tīkli

07.09.

Kazarmju iela 8B

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

08.09.

Austrumu iela 60

Jaunbūves

Saimniecības ēkas

13.09.

Jumaras iela 195

Pārbūve

Slimnīca

20.09.

Abula iela, Mūrmuižas iela

Jaunbūve

Kanalizācijas tīkli

20.09.

Limbažu iela 6A

Jaunbūve

Garāža k-11-11

21.09.

Mūrmuižas iela 18

Jaunbūve

Graudu uzglabāšanas torņi

26.09.

Āra iela 9

Jaunbūve

Saimniecības ēka

 

Lēmumi par būvatļaujām 2016.gada septembrī

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Lēmuma numurs un datums

Austrumu iela 34

Pārbūve

Dzīvojamā māja

Nr.102

05.09.2016.

Dakstiņu iela 10

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

Nr.103

05.09.2016.

Limbažu iela 6A

Jaunbūve

Garāža k-10-60

Nr.104

06.09.2016.

Vienības iela 30

Pārbūve

Dzīvojamā māja

Nr.106

07.09.2016.

Austrumu iela 24B

Jaunbūve

Saimniecības ēka

Nr.107

12.09.2016.

Limbažu iela 6A

Jaunbūve

Garāža k-10-18

Nr.108

12.09.2016.

Upes iela (posmā no Limbažu ielas līdz Cepļa ielai)

Jaunbūve

Ūdensvada un kanalizācijas pašteces vadi

Nr.109

13.09.2016.

Semināra iela, Ūdens iela, Ziedu grava

Jaunbūve

Kanalizācijas tīkli

Nr.110

19.09.2016.

Jumaras iela 195

Pārbūve

Slimnīca

Nr.111

26.09.2016.

Limbažu iela 6A

Jaunbūve

Garāža k-11-11

Nr.112

26.09.2016.

Ziedu iela 8

Pārbūve

Dzīvojamā māja

Nr.113

27.09.2016.

Austrumu iela 60

Jaunbūves

Saimniecības ēkas

Nr.114

28.09.2016.

 

Izsniegtās būvatļaujas 2016.gada septembrī

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves

veids

Būves plānotā funkcija

Spēkā stāšanās

datums

Dakstiņu iela 10

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

06.09.2016.

Limbažu iela 6A

Jaunbūve

Garāža k-10-60

07.09.2016.

Vienības iela 30

Pārbūve

Dzīvojamā māja

08.09.2016.

Misas iela 8

Pārbūve

Dzīvojamā māja

08.09.2016.

Austrumu iela 34

Pārbūve

Dzīvojamā māja

14.09.2016.

Upes iela (posmā no Limbažu ielas līdz Cepļa ielai)

Jaunbūve

Ūdensvada un kanalizācijas pašteces vadi

15.09.2016.

Austrumu iela 24B

Jaunbūve

Saimniecības ēka

15.09.2016.

Jāņa Daliņa iela 2

Pārbūve, jaunbūve

Vieglatlētikas stadions, vieglatlētikas manēža

19.09.2016.

Semināra iela, Ūdens iela, Ziedu grava

Jaunbūve

Kanalizācijas tīkli

20.09.2016.

Limbažu iela 6A

Jaunbūve

Garāža k-11-11

27.09.2016.

Ziedu iela 8

Pārbūve

Dzīvojamā māja

28.09.2016.