A A A

Septembris 2015

Būvniecības ieceres 2015.gada septembrī

Saņemšanas datums

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves veids

Būves plānotā funkcija

03.09.

Cempu iela 13B

Pārbūve

Ražošanas ēka

07.09.

Mērnieku iela 13

Jaunbūve

Dzīvojamā māja un garāža

09.09.

Andreja Upīša iela 28B

Jaunbūve

Saimniecības ēka

15.09.

Austrumu iela 8A

Jaunbūve

Siltumnīca

16.09.

Rīgas iela 36

Pārbūve

Veikals – bistro

16.09.

Tērbatas iela 9

Jaunbūve

Elektronisko sakaru tīkls

17.09.

Rūpniecības iela 36A

Pārbūve

Saimniecības ēka

18.09.

Cempu iela 13B

Pārbūve

Neausto materiālu ražošanas iecirknis

18.09.

Garā iela 4

Jaunbūve

Elektronisko sakaru tīkls

18.09.

Zāļu iela 8

Jaunbūve

Garāža

18.09.

Jāņparka iela, Purva iela, Beātes iela u.c.

Jaunbūve, pārbūve

20kV izbūve

23.09.

Limbažu iela 6A

Jaunbūve

Garāža

24.09.

Purva ielas un Matīšu šosejas krustojums

Jaunbūve

Reklāmas stends

30.09. Stacijas iela 31 Pārbūve Teritorijas labiekārtošana

Lēmumi par būvatļaujām 2015.gada septembrī

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves veids

Būves plānotā funkcija

Lēmuma numurs un datums

Andreja Upīša iela 38A

Jaunbūve

Pirts ar garāžu

Nr. 98

08.09.2015.

Koku iela 5

Jaunbūve

Vasaras māja, saimniecības ēka

Nr.99

08.09.2015.

Cempu iela 13B

Pārbūve

Neausto materiālu ražošanas iecirknis

Nr.100

09.09.2015.

Sporta iela (posmā no Sporta ielas 28 līdz Sporta ielai 34)

Pārbūve

Kanalizācijas pašteces vads

Nr.101

10.09.2015.

Riharda Gredzena iela (posmā no Riharda Gredzena ielas 2 līdz Riharda Gredzena ielai 4)

Pārbūve

Kanalizācijas pašteces vads

Nr.102

10.09.2015.

Ausekļa iela 4A

Jaunbūve, pārbūve

Saimniecības ēka, siltumnīca

Nr.103

16.09.2015.

Matīšu šoseja 3

Jaunbūve

DUS gāzes modulis

Nr.104

16.09.2015.

Andreja Upīša iela 24A

Pārbūve, jaunbūve

Dzīvojamā māja, garāža, šķūnis

Nr.105

17.09.2015.

Tērbatas iela 9A, Tērbatas iela 7

Jaunbūve

Elektronisko sakaru tīkla pievads

Nr.106

17.09.2015.

Cempu iela, Paula Valdena iela

Pārbūve

Iela

Nr.107

18.09.2015.

Georga Apiņa iela (posmā no Beātes ielas līdz Rubenes ielai)

Pārbūve

Iela

Nr.108

18.09.2015.

Andreja Upīša iela 28B

Jaunbūve

Saimniecības ēka

Nr.109

21.09.2015.

Cempu iela 13B

Pārbūve

Neausto materiālu ražošanas iecirknis

Nr.110

22.09.2015.

Palejas iela (no Pīlādžu ielas līdz Brīvības ielai)

Jaunbūve

Lietus ūdens kanalizācija

Nr.111

23.09.2015.

Andreja Upīša iela 12A

Pārbūve

Dzīvojamā māja

Nr.112

23.09.2015.

Rūpniecības iela 36A

Pārbūve

Saimniecības ēka

Nr.113

25.09.2015.

Rīgas iela 36 Pārbūve Spēļu zāle

Nr.114

29.09.2015.
Rīgas iela 67 Jaunbūve Vaļēja tipa augstspiediena pašapkalpošanās automazgātavas

Nr.115

30.09.2015.

 Izsniegtās būvatļaujas 2015.gada septembrī

Būvniecības ieceres realizācijas vieta

Iecerētās būves veids

Būves plānotā funkcija

Spēkā stāšanās

datums

Beātes iela 25

Pārbūve

Pagalma labiekārtošana

07.09.2015.

Eduarda Lācera iela 2

Jaunbūve

Reklāmas pilons

08.09.2015.

Cempu iela 13B

Pārbūve

Neausto materiālu ražošanas iecirknis

09.09.2015.

Baltā iela 6

Jaunbūve

Sporta būve ģimenes vajadzībām

09.09.2015.

Sporta iela (posmā no Sporta ielas 28 līdz Sporta ielai 34)

Pārbūve

Kanalizācijas pašteces vads

14.09.2015.

Riharda Gredzena iela (posmā no Riharda Gredzena ielas 2 līdz Riharda Gredzena ielai 4)

Pārbūve

Kanalizācijas pašteces vads

14.09.2015.

Matīšu šoseja 3

Jaunbūve

DUS gāzes modulis

17.09.2015.

Koku iela 5

Jaunbūve

Vasaras māja, saimniecības ēka

17.09.2015.

Andreja Upīša iela 38A

Jaunbūve

Pirts ar garāžu

17.09.2015.

Tērbatas iela 9A, Tērbatas iela 7

Jaunbūve

Elektronisko sakaru tīkla pievads

18.09.2015.

Cempu iela, Paula Valdena iela

Pārbūve

Iela

21.09.2015.

Georga Apiņa iela (posmā no Beātes ielas līdz Rubenes ielai)

Pārbūve

Iela

21.09.2015.

Ausekļa iela 4A

Jaunbūve, pārbūve

Saimniecības ēka, siltumnīca

21.09.2015.

Andreja Upīša iela 28B

Jaunbūve

Saimniecības ēka

22.09.2015.

Cempu iela 13B

Pārbūve

Neausto materiālu ražošanas iecirknis

22.09.2015.

Palejas iela (no Pīlādžu ielas līdz Brīvības ielai)

Jaunbūve

Lietus ūdens kanalizācija

23.09.2015.

Andreja Upīša iela 12A

Pārbūve

Dzīvojamā māja

24.09.2015.

Rīgas iela 36 Pārbūve Spēļu zāle 30.09.2015.